02.01.2014 – Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο στις 31 Δεκεμβρίου 2013 (FOTO + VIDEO)

02012014 8

Υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Αντώνη Σίπκα και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου, συνεδρίασε την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, με δέκα θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
• «Σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
• «Έγκριση και παραλαβή των παραδοτέων μελέτης “Τηλεθέρμανση Μελίτης”», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
• «Σχετικά με την έγκριση της έκθεσης της επιτροπής εκτίμησης της αξίας και του κόστους μίσθωσης ακινήτων αγροκτήματος Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Σπύρο Τζέτζη, Υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

• «Έγκριση της με αριθμ. 78/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ, μέχρι τις 08-05-2015», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
• «Έγκριση της με αριθμ. 79/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τοποθέτηση κολωνακίων στην οδό Πρεσπών-Ταγμ. Φουλεδάκη για την ομαλή διέλευση των απορριμματοφόρων», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
• «Επιχορήγηση Συλλόγου Ορειβασίας-Χιονοδρομίας Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
• «Επιχορήγηση Νομαρχιακού Συλλόγου με αναπηρία Νομού Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
• «Επιχορήγηση ΠΜΑΣ ‘ΑΜΥΝΤΑΣ ΣΚΟΠΙΑΣ’», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Ομόφωνα αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
• «Επιχορήγηση Ποντιακού Συλλόγου Αμμοχωρίου ‘ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ’», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
• «Έγκριση της υπ’ αριθ. 235/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΦ», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

02012014 9

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα