04.02.2015 – Διαβούλευση επί του προγράμματος – Σχεδίου συγκρότησης Κοινωνικής σύμπραξης κοινωνικών φορέων

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕ «ΦΛΩΡΙΝΑΣ» στο πλαίσιο του Ε.Π. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Ο Δήμος Φλώρινας σε συνεργασία με τους Δήμους Αμυνταίου, Πρεσπών και την Περιφερειακή ενότητα Φλώρινας, έπειτα από σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)» που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)» για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, προτίθενται να διαμορφώσουν «Κοινωνική σύμπραξη» με αντικείμενο τη σύνταξη και υλοποίηση εξειδικευμένου κοινωνικού προγράμματος που θα αφορά στην υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τη μείωση του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

Ενόψει της προετοιμασίας για τη διαμόρφωση του κοινωνικού προγράμματος καλούν :
• Φορείς Τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και επιχειρήσεις αυτών
• Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
• ΝΠΙΔ πιστοποιημένα στο πλαίσιο του Ν.2646/98 και της ΚΥΑ Γ.Π:Π(2)γ/οικ. 34029/22-3-2012
• Καταναλωτικές Οργανώσεις που εντάσσονται στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (Ν.2251/94) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
• ΝΠΙΔ και Άτυπα κοινωνικά δίκτυα με πρωτοβουλίες και δράσεις διανομής ειδών σε απόρους
• Μητροπόλεις
Οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ΠΕ Φλώρινας και διαθέτουν:
• Προηγούμενη εμπειρία με τις ομάδες στόχου του Ε.Π. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ», όπως άποροι με παιδιά(με ιδιαίτερη έμφαση σε μονογονεϊκές / πολυμελείς οικογένειες) καθώς και άστεγοι
• Προηγούμενη εμπειρία σχετική με τη συγκέντρωση, διανομή ειδών υλικής στέρησης (π.χ. διανομή τροφίμων, ειδών ένδυσης)
• Προηγούμενη εμπειρία σχετική με δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης και ένταξης
• Επάρκεια πόρων (εγκαταστάσεις αποθήκευσης/διανομής, κατάλληλο προσωπικό κλπ) για την υλοποίηση της Πράξης.

Να συμμετέχουν ως κοινωνικοί φορείς στη διαβούλευση εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους και συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο διαβούλευσης που βρίσκεται στον κάθε Δήμο και δημιουργήθηκε γι’ αυτό το σκοπό. Παρακαλούμε για την επικοινωνία και συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έως την 9 Φεβρουαρίου 2015.
Περισσότερες πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους ΤΕΒΑ/FEAD)» και την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες του ΥΠΕΚΑΠ http://www.ypakp.gr
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Κεσίδου Αφροδίτη ή στον κο Αγγελίδη Δημήτριο στο τηλ. 2385044555.

Κάντε λήψη του ερωτηματολογίου κάνοντας κλικ εδώ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα