04.03.2015 – Θεματικό Έτος 2015 (Πολιτισμός των νερών)

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015:«Πολιτισμός των νερών»

Ο Δήμος Φλώρινας, προσκαλεί, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015, στις 19:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο-Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου στο Νέο Πάρκο, όλους τους Πολιτιστικούς φορείς, συλλόγους, οργανισμούς και πολίτες για την κατάθεση προτάσεων, δράσεων και ιδεών για εκδηλώσεις για το έτος 2015.Στόχος μας είναι αρχικά να ζωντανέψουμε τη «γειτονιά», την κοινωνική επαφή, τη συνεργασία και την αλληλεγγύη ανάμεσα στους ανθρώπους που ζουν δίπλα μας. Επιθυμούμε να βγάλουμε τους ηλικιωμένους και τις οικογένειες από τα σπίτια τους. Να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους να μετέχουν σε ανοικτές γιορτές πολιτισμού χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Προσφέρουμε δημόσιο βήμα στα νέα παιδιά-τα παιδιά μας-και σε καλλιτέχνες και συλλόγους, για να εκφραστούν καλλιτεχνικά. Αναβιώνουμε έθιμα. Επιδιώκουμε να καλλιεργήσουμε την αγάπη για την τέχνη και το περιβάλλον με εικαστικές και περιβαλλοντικές δράσεις. Προσφέρουμε σε απλούς ανθρώπους τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής.
Θέλουμε με όλα αυτά να δράσουμε και να αντιδράσουμε θετικά. Να υπερασπιστούμε σε δίσεκτους χρόνους το ήθος, την τέχνη και τη δημιουργικότητα,να πολεμήσουμε την κοινωνική απομόνωση, την κοινωνική αδιαφορία και να καταφέρουμε να διώξουμε ένα πλήγμα στην ασθένεια της εποχής, την κατάθλιψη.
Όπως αναφέρεται στο σχετικό κάλεσμα, «το θεματικό έτος 2015» θα έχει ως κεντρικό του θέμα τον πολιτισμό των νερών στη Φλώρινα και οι σχετικές δράσεις και εκδηλώσεις θα υποστηρίζουν αυτόν τον άξονα.
Απώτερος σκοπός και στόχος είναι να τιμηθεί και να τονιστεί το στοιχείο του νερού στην περιοχή μας. Για τους λόγους αυτούς θα εξεταστεί το θέμα από πολλές οπτικές (πολιτισμός, οικονομία, κοινωνία, μουσική, χορός, έθιμα, επαγγέλματα, τέχνη, κ.ά.).
Κατά την περίοδο διαβούλευσης, διά ζώσης και με ψηφιακά μέσα, μετά από σχετική ενημέρωση μέσω του Τύπου, φορείς και πολίτες θα καταθέσουν προτάσεις, σκέψεις και ιδέες.
Τα χαρακτηριστικά στοιχεία (πλαίσιο σχεδιασμού) και κριτήρια αξιολόγησης σχετικών προτάσεων που θα κατατεθούν πρέπει να διέπονται από τις παρακάτω βασικές έννοιες:
• η συνεργασία και η δικτύωση φορέων για κοινές δράσεις και παρεμβάσεις σε επίπεδο συλλόγων και πολιτιστικών φορέων με διακριτούς ρόλους και χωρίς να προσβάλλεται η αυτοτέλεια του κάθε φορέα,
• ο αναλογικός επιμερισμός τους κόστους για κοινές εκδηλώσεις που έχουν μια κοινή προβληματική με άλλους συνεργαζόμενους φορείς,
• η κοινή δημοσιοποίηση, σε έντυπα και ψηφιακά μέσα, δράσεων και εκδηλώσεων,
• η θέσπιση θεματικών δράσεων και εκδηλώσεων γύρω από το κεντρικό θέμα,
• η αξιοποίηση του ντόπιου δυναμικού σε καλλιτεχνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο συνεργατών,
• η σύνδεση των εκδηλώσεων και δράσεων με παραδοτέα (εκδόσεις, βίντεο, τεχνήματα κ.ά) με έμφαση σε ζητήματα εκπαίδευσης του κοινού,
• ο χρονικός και γεωγραφικός καταμερισμός των εκδηλώσεων και δράσεων, ώστε να παρέχονται ίσες ευκαιρίες όσο το δυνατόν και σε πολίτες των περιφερειακών Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας,
• ο σχεδιασμός των εκδηλώσεων και δράσεων σε σχέση με το κοινό στο οποίο απευθύνεται και σε αναλογία με τις ηλικιακές ομάδες, έτσι ώστε να εκφράζονται όλες οι ηλικίες και οι τάσεις,
• ο σχεδιασμός σε σχέση με τον αντίκτυπο και την αποδοχή σε ευρύτερες ομάδες πολιτών, αλλά και ως καλές πρακτικές,
• η επαναχρησιμοποίηση ή δυνατότητα επανεκτέλεσης μιας πρωτοβουλίας και δράσης σε άλλο χώρο και χρόνο,
• οι τυχόν παράλληλες δράσεις και τα προϊόντα που μπορεί να προκύψουν από τη διεξαγωγή ενός κύκλου εκδηλώσεων και δράσεων.
Την παραπάνω ημερομηνία πρόκειται να συζητηθούν οι προτάσεις που θα κατατεθούν και άλλες που εκείνη την ημέρα θα προσκομίσουν οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων φορέων και στη συνέχεια θα γίνει η τελική επεξεργασία τους και η κατάρτιση του οριστικού προγράμματος του Θεματικού έτους. Η κατάθεση προτάσεων και ιδεών δεν δικαιολογεί αμοιβές ή άλλες δεσμεύσεις από την πλευρά του Δήμου, εκτός από την αναφορά και την εθελοντική συνεργασία, όταν θα ενταχθεί η πρόταση στο τελικό ετήσιο πρόγραμμα. Για όλες τις προτάσεις θα υπάρξει απάντηση από το φορέα για την αποδοχή ή όχι της πρότασης.
Τις περισσότερες φορές, πολιτιστικοί φορείς διοργανώνουν εκδηλώσεις και δράσεις στο χώρο του πολιτισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ορισμένες φορές επιτυχημένα, άλλοτε όχι. Το κόστος αυτών των εκδηλώσεων και δράσεων πολλές φορές είναι δυσανάλογο της ποιότητας και της διαχρονικότητας των δράσεων που οργανώνονται. Αρκετές φορές, μετά το πέρας των εκδηλώσεων και δράσεων, δεν υπάρχει κάποιο παραδοτέο υλικό ή κάποιου είδους καταγραφή που θα μπορεί να αξιοποιηθεί ή και να επεκταθεί.
Σε άλλες πάλι περιπτώσεις, πολιτιστικοί φορείς, σε κοντινό χρονικό διάστημα, διοργανώνουν παρόμοιες εκδηλώσεις και δράσεις με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συγχύσεις και στιγμιότυπα για το ίδιο θέμα.
Ο κατακερματισμός αυτών των δράσεων οδηγεί σε υπερβολές, αθέμιτο ανταγωνισμό, κατασπατάληση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, που τις περισσότερες φορές, δεν συμβάλλει στη γενικότερη ανάπτυξη μιας περιοχής ή μιας ευρύτερης διοικητικής ενότητας.
Ο Δήμος Φλώρινας φιλοδοξεί να ξεπεράσει τους παραπάνω σκοπέλους και τις δυσκολίες προτείνοντας μια εναλλακτική πρόταση για την οργάνωση και διαχείριση των δράσεών του και-γιατί όχι-να προτείνει και έναν συνολικό προγραμματισμό των εκδηλώσεων των Πολιτιστικών συλλόγων, με σκοπό να μην υπάρχουν επικαλύψεις και ταυτόχρονη τέλεση αξιόλογων δράσεων.
Για τους λόγους αυτούς, καθιέρωσε το «Θεματικό έτος».
Το κάθε έτος, αρχής γενομένης από το 2015, θα είναι αφιερωμένο σε μια θεματική ενότητα και όλες οι δράσεις του θα έχουν το ίδιο θέμα, το οποίο θα προσπαθεί να αναδείξει απ’ όλες τις πλευρές του.
Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος χαρακτήρισε το θεματικό έτος 2015, ετοίμασε την πρότασή του και αναμένει τους Πολιτιστικούς Συλλόγους της περιοχής μας στη διαβούλευση για τον καταρτισμό του τελικού προγράμματος.
Θα χαρούμε να ανταποκριθείτε στο κάλεσμα και να συμμετάσχετε στην προσπάθειά μας,
*Υπάρχει άμεση ανάγκη δημιουργίας εθελοντικής ομάδας για την υποστήριξη των ενεργειών μας.

Ο Αντιδήμαρχος
Πολιτισμού – Αθλητισμού
Αριστείδης Αριστείδου

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα