08.07.2015 – Συνεδρίασε την Τρίτη 07 Ιουλίου 2015, το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Yπό την προεδρία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, κ. Όλγας Μούσιου-Μυλωνά και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας, κ. Βοσκόπουλου Ιωάννη συνεδρίασε την Τρίτη 07 Ιουλίου 2015, το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας με είκοσι τρία θέματα ημερήσιας διάταξης και ένα εκτός αυτής.
Το εκτός ημερήσιας θέμα είναι:
«Νομιμοποίηση των κινήσεων του Ενιαίου Λογαρισαμού και των Λογαριασμών του Δήμου Φλώρινας και του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Χρήστο. Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. «Έγκριση της υπ άριθ. 43/2015 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με απολογισμό οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Παναγιώτη Μαβίδη, Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς η κα Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη και Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισαν κατά και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Ρόζας Κωνσταντίνος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Κασκαμανίδης Χρήστος και Ρασάικος Τραϊανός δήλωσαν «παρών».
2. «Έγκριση μελετών και Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ρόζας Κωνσταντίνος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Κασκαμανίδης Χρήστος, Ρασάικος Τραϊανός και Γκέκτσης Ευάγγελος ψήφισαν κατά.
3. «Έγκριση Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε.
ΦΛΩΡΙΝΑΣ», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
4. «Ορισμός επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
5. «Σύναψη Συμβάσεων Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας / Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Χρήστο. Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
6. «Αγορά οικοπέδου από ιδιοκτήτη με απευθείας ανάθεση, για την αποπεράτωση των εργασιών του έργου “Ανάπλαση Λεωφόρου Μοναστηρίου” έργου ενταγμένου στο ΕΣΠΑ προϋπολογισμού ποσού 800.000,00 €», με εισηγητή τον κ. Χρήστο. Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα αποσύρθηκε.
7. «Σχετικά με την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού «Εργασίες Συντήρησης- Επισκευής όλων των οχημάτων του Δήμου Φλώρινας για την Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος 2015-2016», με εισηγητή τον κ. Χρήστο. Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
8. «Έγκριση Λοιπών δαπανών δημοσίων σχέσεων», με εισηγητή τον κ. Χρήστο. Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
9. «Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Ατραπού για τη διοργάνωση των πανηγυρικών εκδηλώσεων στις 5 και 6 Αυγούστου 2015», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με την εισήγηση του κου Αντώνιου Σίπκα, Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.
10. «Ανάκληση της 2ης παραγράφου της Α.Δ.Σ. 68/2014 στο σκέλος ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ της χορήγησης Άδειας Κινητής Καντίνας στον κ. Ποζατσίδη Γεώργιο του Δημητρίου», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
11. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
12. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
13. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
14. «Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου ¨Αναγέννηση¨ Αμμοχωρίου για την εκδήλωση ¨5η Γιορτή Πατάτας¨ στο Αμμοχώρι», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
15. «Επιχορήγηση του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου ¨Απόλλων¨ Αμμοχωρίου»,. με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς η κα Λιθοξοΐδου-Σταύρου Αικατερίνη ψήφισε κατά.
16. «Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Κλαδοράχης Δήμου Φλώρινας ¨Άγιος Προκόπιος¨», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
17. «Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου ¨Νέοι Ορίζοντες» Σιταριάς¨», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
18. «Επιχορήγηση του Μορφωτικού Συλλόγου ¨Μέγας Αλέξανδρος¨ Παπαγιάννη», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
19. Επιχορήγηση του Ιππικού, Αθλητικού, Πολιτιστικού Συλλόγου Φλώρινας «Ο ΆΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς η κα Λιθοξοΐδου-Σταύρου Αικατερίνη ψήφισε κατά.
20. Συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων Ιτιώτικα 2015, με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
21. «Έγκριση Λοιπών δαπανών δημοσίων σχέσεων», με με εισηγητή τον κ. Χρήστο. Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
22. «Έγκριση Λοιπών δαπανών δημοσίων σχέσεων», με εισηγητή τον κ. Χρήστο. Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Τορλαχίδης Θεόδωρος μειοψήφισε.
23. «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 280/2015 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Ρόζας Κωνσταντίνος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Κασκαμανίδης Χρήστος και Ρασάικος Τραϊανός ψήφισαν κατά.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα