20.01.2015 – Συνεδρίασε τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας (Foto)

2012015 1Υπό την Προεδρία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Όλγας Μούσιου Μυλωνά και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Βοσκόπουλου Ιωάννη συνεδρίασε τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, με είκοσι θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Πριν την έναρξη της συζήτησης αποσύρθηκαν τα θέματα 17, 18, 19, 20.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1. «Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου με τίτλο ¨Ανάπλαση τμήματος ποταμού Σακουλέβα¨, προϋπολογισμού μελέτης 2.057.819,09 €», με εισηγήτρια την κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
2. «3η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ¨Ανάπλαση Λεωφόρου Μοναστηρίου¨», με εισηγήτρια την κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.3. «Έγκριση πρακτικού κλήρωσηςμελών και συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής για έργα έως του 1.000.000,00 € και άνω του 1.000.000,00 € για το έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014», με εισηγήτρια την κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
4. «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, εκμίσθωσης ακινήτων, έτους 2015 Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κα Άννα Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Ως πρόεδρος της επιτροπής ορίστηκε ο κ. Καργκιοζίδης Θεοδόσιος και τακτικά μέλη οι κ.κ. Τσορμπάρης Σωτήριος και Δούμτσης Νικόλαος με αναπληρωματικά τους κ.κ. Ζαέκη Αντώνιο και Αλεξιάδη Νικόλαο.
5. «Έγκριση πρακτικού κλήρωσης μελών και συγκρότησηεπιτροπής παραλαβής υπηρεσιών έως του ποσού των 2.934,70 €, έτους 2015 Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κα Άννα Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
6. «Έγκριση πρακτικού κλήρωσης μελών και συγκρότησηεπιτροπής παραλαβής υπηρεσιών άνω του ποσού των 2.934,70 €, έτους 2015 Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κα Άννα Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
7. «Έγκριση πρακτικού κλήρωσης μελών και συγκρότησητριμελών Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών, του άρθρου 28 Ν. 11389/1993 (Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης), για το έτος 2015»,
με εισηγήτρια την κα Άννα Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
8. «Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων μεταξύ του Δήμου Φλώρινας και των φορολογουμένων, για το έτος 2015», με εισηγήτρια την κα Άννα Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Ως πρόεδρος της επιτροπής ορίστηκε ο κ. Σερίδης Πέτρος με αναπληρωτή του τον κ. Σίπκα Αντώνιο, μέλη ο κ. Λουκάς Δημήτριος με ανπληρωτή τον κ. Θεοφανίδη Δημήτριο και ο κ. Κυρκόπουλος Χρήστος με αναπληρώτρια την κα Μαστορογιάννη-Ίνδου Ελένη και γραμματέας η κα Σουλίδου Αλίκη, υπάλληλος του Δήμου Φλώρινας.
9. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με την αναμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κα Άννα Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Καρυπίδης Νικόλαος και οι κυρίες Φιλιππίδου-Παλτατζή Παναγιώτα και Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη ψήφισαν κατά.

2012015 2

10. «Σχετικά με την ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2014», με εισηγήτρια την κα Άννα Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
11. «Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2015 Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κα Άννα Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
12. «Σχετικά με τον ορισμό υπολόγων για την καταβολή Προνοιακών επιδομάτων του Τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Φλώρινας, για το έτος 2015», με εισηγήτρια την κα Άννα Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
13. «Έγκριση καταβολής Α΄ τακτικής επιχορήγησης ποσού 600.000,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, για το έτος 2015», με εισηγήτρια την κα Άννα Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
14. «Έγκριση συνδιοργάνωσης ημερίδας μεταξύ του Δήμου Φλώρινας και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κωφών βαρήκοων παιδιών Κ. Μακεδονίας με θέματα που αφορούν στη βαρηκοΐα – κώφωση, από την διεπιστημονική ομάδα του Συλλόγου», με εισηγητή τον κ. ΑριστείδηΑριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
15. «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Φλώρινας με τους αναπληρωτές τους στη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.», με εισηγητή τονκο Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Ορίστηκε ο Δήμαρχος Φλώρινας, κ. Βοσκόπουλος Ιωάννης με αναπληρωτή του τον κ. Καρακόλη Μιχαήλ, αντιδήμαρχο Φλώρινας.
16. «Επέκταση αργίας στο σύνολο του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
17. «Έγκριση παραχώρησης αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Τριποτάμου για χρήση αποθήκευσης αρχείων»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
18. «Έγκριση παραχώρησης αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Αλώνων για χρήση αποθήκευσης αρχείων»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
19. «Έγκριση παραχώρησης του Δημοτικού Σχολείου Νίκης για χρήση στο Ίδρυμα Ελληνισμού (ΝΠΙΔ) για την υλοποίηση κοινωφελούς προγράμματος»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
20. «Έγκριση παραχώρησης του Δημοτικού Σχολείου Νέου Καυκάσου για χρήση στο Επιμένουμε Ελλάδα (ΝΠΙΔ) για την υλοποίηση κοινωφελούς προγράμματος»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα αποσύρθηκαν, όπως σημειώθηκε και στην αρχή του Δελτίου Τύπου.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα