20.02.2015 – Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Φλώρινας

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας σε θέμα προ ημερήσιας διάταξης με ομόφωνη απόφασή του τροποποίησε και συμπλήρωσε τον Κανονισμό Λειτουργίας Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Φλώρινας ως εξής:Άρθρο 1ο, Παρ. Α΄, Εδάφιο 1
«Διαδικασία χορήγησης άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων κλπ στοιχείων ΚΥΕ, καθώς και ψυγείων αναψυκτικών, παγωτών, εμπορευμάτων κλπ.»:
«Κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται πριν τη χρήση των ανωτέρω χώρων να υποβάλλει στο τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Φλώρινας σχετική αίτηση μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, προκειμένου να λάβει τη σχετική άδεια για το επόμενο ημερολογιακό έτος.
Κατ’ εξαίρεση, για το τρέχον ημερολογιακό έτος οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2015».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν έγκαιρα τις αιτήσεις μέχρι την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα