21.06.2014 – Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2014

21062014 2

Υπό την προεδρία του προέδρου, κ. Σίπκα Αντώνη και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2014 με δεκατρία θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1 «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 15/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην ανάθεση διαχειριστικού ελέγχου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας οικονομικού έτους 2013», με εισηγήτρια την κα Αφροδίτη Κεσίδου, Διευθύντρια Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
2 «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 18/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην πρώτη τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κα Αφροδίτη Κεσίδου, Διευθύντρια Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
3 «Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής», με εισηγήτρια την κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.
4 «Έγκριση της υπ’ αριθ. 191/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας που αφορά στην αναμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
5 «Καταβολή Γ΄ τακτικής επιχορήγησης ποσού 200.000,00 € του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2014», με εισηγήτρια την κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
6 «Έγκριση ορισμού μελών με κλήρωση και συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Κοινόχρηστων Ποδήλατων Δήμου Φλώρινας του άρθρου 28 Ν. 11389/1993 (Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης)», με εισηγήτρια την κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
7 «Έγκριση δαπανών δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (κατά την περίοδο του Πάσχα 2014)», με εισηγήτρια την κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

8 «Πρόσληψη ιδιώτη υδρονομέα για την αρδευτική περίοδο έτους 2014 στην Τ.Κ. Σκοπιάς», με εισηγητή τον κο Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
9 «Πρόσληψη ιδιώτη υδρονομέα για την αρδευτική περίοδο έτους 2014 στην Τ.Κ. Άνω Υδρούσας», με εισηγητή τον κο Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
10 «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 68/2014 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με την Ε΄ τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κα Ελένη Γκορτσίλα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
11 «Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των λαϊκών αγορών του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Παναγιώτη Μαβίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
12 «Χορήγηση άδειας υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Παναγιώτη Μαβίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
13 «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Φλώρινας με τους αναπληρωτές τους στη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.», με εισηγητή τον κο Αντώνιο Σίπκα, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

21062014 1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα