Δ.Τ. – Συνεδρίασε την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

24082015 32Υπό την Προεδρία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Όλγας Μούσιου Μυλωνά και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Βοσκόπουλου Ιωάννη συνεδρίασε την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας με δώδεκα θέματα στην ημερήσια διάταξη και δύο εκτός αυτής.

Τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης είναι:
1. «Έγκριση μελετών του έργου “Δημιουργία σύγχρονων παιδικών χαρών στις Τ.Κ. Μελίτης, Παπαγιάννη και Σιταριάς Δ.Ε. Μελίτης του Δήμου Φλώρινας”», με εισηγητή τον κ. Απιδόπουλο Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
2. «Έγκριση μελετών του έργου “Δημιουργία σύγχρονων παιδικών χαρών στις Τ.Κ. Αμμοχωρίου, Περάσματος και Υδρούσας Δ.Ε. Περάσματος του Δήμου Φλώρινας”», με εισηγητή τον κ. Απιδόπουλο Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Τα θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Ρόζας Κωνσταντίνος, Ρασάικος Τραϊανός, Σεχίδης Θεόφιλος, Κασκαμανίδης Χρήστος, Φιλιππίδου-Παλτατζή Παναγιώτα και Σταύρου-Λιθοξοΐδου Κατερίνα ψήφισαν κατά.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:1. «Σχετικά με την έγκριση διενέργειας προμήθειας Ελαστικών Επίσωτρων & Εργασίες Συντήρησης και επισκευής ελαστικών επίσωτρων για τα οχήματα του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον. Κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
2. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 227/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με την αναμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον. Κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
3. «Άσκηση δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΦΛΩ ΑΕ.», με εισηγητή τον. Κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας
Τα θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Ρόζας Κωνσταντίνος, Ρασάικος Τραϊανός, Σεχίδης Θεόφιλος, Κασκαμανίδης Χρήστος, Φιλιππίδου-Παλτατζή Παναγιώτα και Σταύρου-Λιθοξοΐδου Κατερίνα ψήφισαν κατά.

4. «Έγκριση υποβολής Φακέλου Υποψηφιότητας και συνοδευτικών εγγράφων στα πλαίσια της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader για ένταξη του έργου ¨Δημιουργία σύγχρονων πιστοποιημένων παιδικών χαρών στις Τ.Κ. Μελίτης, Παπαγιάννη, και Σιταριάς Δ.Ε Μελίτης Δήμου Φλώρινας¨», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Σπυρίδωνα Τζέτζη, Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Φλώρινας.
5. «Έγκριση υποβολής Φακέλου Υποψηφιότητας και συνοδευτικών εγγράφων στα πλαίσια της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader για ένταξη του έργου ¨Δημιουργία σύγχρονων πιστοποιημένων παιδικών χαρών στις Τ.Κ. Αμμοχωρίου, Περάσματος, και Υδρούσας Δ.Ε Περάσματος Δήμου Φλώρινας¨», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Σπυρίδωνα Τζέτζη, Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Φλώρινας.
Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
6. «Έγκριση της με αριθμ. 232/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με άσκηση ενδίκων μέσων ή μη, κατά της υπ’ αριθμ. 53/2015 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας κατά του Δήμου Φλώρινας, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου», με εισηγητή τον. Κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Ρόζας Κωνσταντίνος, Ρασάικος Τραϊανός, Σεχίδης Θεόφιλος, Κασκαμανίδης Χρήστος, Φιλιππίδου-Παλτατζή Παναγιώτα και Σταύρου-Λιθοξοΐδου Κατερίνα ψήφισαν κατά.Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
7. «Έγκριση της με αριθμ. 235/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό τελών, δικαιωμάτων και εισφορών για το έτος 2016 και εφεξής μέχρι τροποποιήσεως ή καταργήσεως της παρούσας», με εισηγητή τον. Κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας
8. «Έγκριση της με αριθμ. 242/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με επιβολή τέλους καυσοξύλευσης δικαιούχων ατομικών αναγκών για την περίοδο 2015-2016», με εισηγητή τον. Κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας
24082015 309. «Έγκριση της με αριθμ. 87/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με τον καθορισμό θέσεων υφιστάμενων περιπτέρων Δ.Ε. Φλώρινας-Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
10. «Έγκριση της με αριθμ. 88/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με γνωμοδότηση για πινακίδες, ρύθμιση κυκλοφορίας, καθρέπτες», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
11. «Επιχορήγηση του Συλλόγου Θεσσαλών και Φίλων της Θεσσαλίας Ν. Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
12. «Συνδιοργάνωση της ποδηλατικής εκδήλωσης Florina Bike Challenge», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα