Δ.Τ. – Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη Νοέμβριου2017, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με δεκαέξι θέματα στην ημερήσια διάταξη

logo-dimos100x100 2Υπό την προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. ΠέτρουΣερίδη πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη Νοέμβριου2017, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με δεκαέξι θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
– «Παραχώρηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κρατερού στον Φιλεκπαιδευτικό – Φυσιολατρικό – Εξωραϊστικό Σύλλογο Κρατερού ¨ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΚΟΒΙΤΗΣ¨, για ένα έτος», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Αντώνιου Σίπκα, Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
– «Παραχώρηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Παλαίστρας στον Πολιτιστικό – Μορφωτικό – Λαογραφικό Σύλλογο Παλαίστρας ¨ΠΑΡΑΔΟΣΗ¨, για ένα έτος», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Αντώνιου Σίπκα, Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
– «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Αντώνιου Σίπκα, Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς το καταψήφισε η κ. Σταύρου.
– «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Αντώνιου Σίπκα, Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
– «Μείωση μισθωμάτων κυλικείων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018», εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Θεοδόσιου Καραγκιοζίδη, Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας.
– «Μείωση μισθωμάτων κυλικείων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Στυλιανού Καρακατσάνη, Αντιπροέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας.
– «Συνεορτασμός των Ελευθερίων της Φλώρινας με τον Σύλλογο Φλωρινιωτών Θεσσαλονίκης και τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας ¨Βασιλικής Πιτόσκα¨, στις 12 Νοεμβρίου 2017», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
– «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 279/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, ως προς την αφαίρεση κωδικών που αφορούν αναμόρφωση τεχνικών έργων», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμο Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς το καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Παπασωτηρίου, Τσούκας, Κασκαμανίδης και Σταύρου.
– «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς το καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Παπασωτηρίου και Σταύρου.
– «5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2017 Δήμου Φλώρινας – Έγκριση μελετών και ορισμός τρόπου εκτέλεσης τους», με εισηγητή τον κ. ΣωτήριοΤσορμπάρη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς το καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Παπασωτηρίου, Τσούκας, Κασκαμανίδης και Σταύρου.
– «Ορισμός υπολόγου για την πληρωμή ενταλμάτων προπληρωμής της ΔΕΔΔΗΕ», με εισηγητή τον κ. Σωτήριο Τσορμπάρη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Λήψη απόφασης για την κατάταξη των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των ορίων του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Σωτήριο Τσορμπάρη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Τροποποίηση /Διόρθωση της αριθ. 258/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Αλεξιάδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
– «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Φλώρινας για τις Δημοτικές Ενότητες Μελίτης, Περάσματος και Κάτω Κλεινών», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Λουκά, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς το καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Παπασωτηρίου, Τσούκας, Κασκαμανίδης και Σταύρου.
– «Συνδιοργάνωση με το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας εσπερίδας στο πλαίσιο ενημέρωσης των πολιτών για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου, στις 2 Δεκεμβρίου 2017», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
– «Συμπλήρωση και επαναδιατύπωση στο ορθό της υπ’ αριθ. 300/25-7-2016 κατά πλειοψηφία Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλωρίνης περί ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως εκ μέρους του Δήμου Φλωρίνης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.» («ΑΝΦΛΩ»), αφ’ ενός ως προς το σκεπτικό αυτής, ήτοι ως προς τη διεξαχθείσα διεξοδική συζήτηση επί της ρητώς αναφερθείσης στην από 25-7-2016 Εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Φλωρίνης ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑ «Οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητος για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου» της «ΑΝΦΛΩ», συνταχθείσης τον Ιούνιο του 2016 υπό του Γεωργίου Μπατσούλη, Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 140011) της εν Αθήναις (Λεωφ. Κηφησίας 22 – Μαρούσι) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 111) και αφ’ ετέρου ως προς την αδιαμφισβήτητη λήψη πρότερης Αποφάσεως περί εγκρίσεως της εν λόγω οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητος της «ΑΝΦΛΩ», προκειμένου να προσδιορισθεί η καθαρή περιουσία της επιχειρήσεως και να αναληφθεί η ευθύνη του Δήμου Φλωρίνης για τη συμμετοχή στην εν λόγω αύξηση», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Λουκά, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς το καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Παπασωτηρίου και Σταύρου.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα