05.08.2021 – 2ος Κύκλος Ειδοποιήσεων. Τελική ειδοποίηση σε ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για υποχρεωτικό καθαρισμό αυτών, μέχρι την 10η Αυγούστου 2021 – Κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
 

Φλώρινα, 04 Αυγούστου 2021
Αρ. Πρωτ.: 16618

2ος Κύκλος Ειδοποιήσεων.
Τελική ειδοποίηση σε ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για υποχρεωτικό καθαρισμό αυτών, μέχρι την 10η Αυγούστου 2021 – Κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται

Ο Δήμος Φλώρινας λαμβάνοντας υπόψη:

  • το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»,
  • την υπ. αριθ. 09/2021 (ΦΕΚ 1923/13-5-2021 Τ.Β΄) Πυροσβεστική Διάταξη,
  • έγγραφες και προφορικές καταγγελίες προς την υπηρεσία μας, πριν και μετά την δημοσίευση σχετικών δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης (στις 06.05.2021 και 28.05.2021),
  • επιτόπιους ελέγχους της αρμόδιας υπηρεσίας σε οικόπεδα/ χωράφια/ τεμάχια γης,
  • ότι η ευθύνη καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη, έστω και αν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από άλλους,
  • και στοιχεία που περιήλθαν στην υπηρεσία μας μετά από σχετική έρευνα,

καλεί

του ιδιοκτήτες των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης που αναφέρονται (μέσω του ΚΑΕΚ τους) στον παρακάτω πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), να προβούν ΑΜΕΣΑ στις κατάλληλες ενέργειες για αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης (αποψιλώσεις), αποκλαδώσεις επικίνδυνων δέντρων, καθαρισμό – απομάκρυνση των υπολειμμάτων τους, μπαζών και πιθανών σκουπιδιών εντός των ιδιόκτητων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης.
Η ταυτοποίηση των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης γίνεται μέσω του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).
Οι εν λόγω εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ειδοποίησης και να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την 10η Αυγούστου 2021.

Μετά την 10η Αυγούστου 2021 και εφόσον δεν υπάρξει η δέουσα ανταπόκριση των οικοπεδούχων εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας και μόνο τότε, ο Δήμος Φλώρινας, νομιμοποιείται να προβεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των αναφερόμενων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης χρεώνοντας τους τα έξοδα καθαρισμού τους, ανάλογα με την έκταση έκαστου οικοπέδου.
Επιπρόσθετα, θα καταλογίσει στους οικοπεδούχους πρόστιμο 0.50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) οικοπέδου, για κάθε οικόπεδο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/Α

ΚΑΕΚ οικοπέδου/τεμαχίου γης για καθαρισμό

Περιγραφή θέσης οικοπέδου / τεμαχίου γη

1

47 089 02 04 045/0/0

Ιωαννίνων 20, Φλώρινα

2

47 089 02 15 072/0/0

Καυκάσου 47, Φλώρινα

3

47 089 02 19 078/0/0

Καυκάσου 35, Φλώρινα

4

47 089 02 19 281/0/0

Καυκάσου 21, Φλώρινα

5

47 089 06 02 008/0/0

Λεωφ. Αβέρωφ Γ. 103, Φλώρινα

6

47 089 06 02 009/0/0

Βοσπόρου 1, Φλώρινα

7

47 089 06 01 021/0/0

Λεωφ. Αβέρωφ Γ. 105, Φλώρινα

8

47 089 06 05 026/0/0

Δοξάτου 12 – 14, Φλώρινα

9

47 089 06 12 027/0/0

Νιγρήτης 15, Φλώρινα

10

47 089 06 08 057/0/0

Κρήτης 8, Φλώρινα

11

47 089 06 08 058/0/0

Κρήτης 6, Φλώρινα

12

47 089 06 09 030/0/0

Περσέως 2, Φλώρινα

13

47 089 06 11 029/0/0

Αιγαίου 9, Φλώρινα

14

47 089 02 19 007/0/0

Εθνομάρτυρος Αιμιλιανού 35, Φλώρινα

15

47 089 02 19 008/0/0

Εθνομάρτυρος Αιμιλιανού 35Α, Φλώρινα

16

47 089 08 02 002/0/0

Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 106, Φλώρινα

17

47 089 08 02 002/1/0

Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 106Α, Φλώρινα

18

47 089 08 02 002/2/0

Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 106, Φλώρινα

19

47 089 27 11 006/0/0

Δημητρίου Ελ. 36, Φλώρινα

20

47 089 14 02 055/0/0

Αγρ. 1640 τμήμα (ανώνυμος), Φλώρινα (κάτω από τον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου)

21

47 089 25 02 001/0/0

Ο.Τ.265 (τσιφλίκι – ανώνυμος), Φλώρινα (πάνω από την νέα Λαϊκή Αγορά στην περιοχή Νοσοκομείου)

22

47 089 25 02 003/0/0

Δημητρίου Ελ. 56-58-60, Φλώρινα (πάνω από την νέα Λαϊκή Αγορά στην περιοχή Νοσοκομείου)

23

47 089 04 03 022/0/0

Ιουστινιανού 13, Φλώρινα

24

47 089 04 03 023/0/0

Λεωφ. Ολυμπιάδος 79, Φλώρινα

25

47 089 07 04 009/0/0

Κιουταχείας 10, Φλώρινα

26

47 089 07 04 013/0/0

Κιουταχείας 12, Φλώρινα

27

47 089 23 14 008/0/0

Καπετάν Καούδη 21, Φλώρινα

28

47 089 08 07 035/0/0

Λεωφ. Ολυμπιάδος 23, Φλώρινα

29

47 089 08 07 036/0/0

Λεωφ. Ολυμπιάδος 21, Φλώρινα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Όσοι ιδιοκτήτες έχουν ειδοποιηθεί / ενημερωθεί τα έτη 2018 – 2021 για αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης (αποψιλώσεις – αποκλαδώσεις), καθαρισμό – απομάκρυνση των υπολειμμάτων τους, μπαζών και πιθανών σκουπιδιών εντός των ιδιόκτητων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης τους, ΟΦΕΙΛΟΥΝ να τα διατηρούν σε καλή κατάσταση μέσω τακτικών ετήσιων ενεργειών τους.

Η εφαρμοσμένη διαδικασία προσωπικών ειδοποιήσεων έχει πρωτίστως “παιδευτικό χαρακτήρα” και οφείλουν πλέον να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους ως ιδιοκτήτες.

Ο Δήμος Φλώρινας δεν θα προβεί σε εκ νέου ειδοποίηση τους.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία που καθορίζονται από τα σχετικά δελτία τύπου που έχουν εκδοθεί κατά τον μήνα Μάιο του έτους 2021, θα εκτελούνται αυτεπάγγελτοι καθαρισμοί και θα επιβάλλονται τόσο οι δαπάνες καθαρισμού των οικοπέδων όσο και τα διοικητικά πρόστιμα στους ιδιοκτήτες.

Τα κατασταλτικά μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό είναι το τελευταίο μέσον που θα χρησιμοποιήσει η δημοτική αρχή και μόνο εκεί που οι εγκαλούμενοι επιδείξουν πλήρη αδιαφορία.
Ο Δήμος Φλώρινας ζητά τη συνεργασία σας για διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας της δημοτικής περιοχής και του περιβάλλοντος γενικότερα. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.
Ταυτόχρονα ευχαριστεί τους ιδιοκτήτες που ανταποκρίθηκαν στις προηγούμενες ειδοποιήσεις και εκτέλεσαν εργασίες καθαρισμού των ιδιόκτητων οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ο νόμιμος ιδιοκτήτης οικοπέδου/ χωραφιού/ τεμαχίου γης αδυνατεί να χειριστεί το παρόν θέμα, τότε, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο άτομο, μπορεί να ενεργεί εκ μέρους του, νοουμένου ότι θα έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς για τον σκοπό αυτό.
Πληροφορίες / διευκρινήσεις παρέχονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας (τηλ. 2385044917) τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
(σύμφωνα με την απόφαση 07/2021, ΑΔΑ:6ΩΣΨΩΗΙ-ΧΤ8)

Ηλίας Μούλελης

 

 

 Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα