Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Φλώρινας

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του «Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Φλώρινας» (ΣΣΒΑΑ), στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας, με παρουσία δημοτών και εκπροσώπων φορέων της πόλης. Σκοπός της δημόσιας διαβούλευσης ήταν να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι τοπικοί φορείς για τη φιλοσοφία και τους στόχους της νέας Στρατηγικής ΒΑΑ Φλώρινας.
Αρχικά, παρουσιάστηκε η αποτίμηση του ΣΣΒΑΑ Δήμου Φλώρινας εντός της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 από την κ. Τάνια Γραμματικού, Πολιτικό Μηχανικό, υπεύθυνη για την υλοποίηση του Σχεδίου και στη συνέχεια ο κ. Γιάννης Αναστασιάδης, Περιφερειολόγος και υπεύθυνος της αναδόχου εταιρείας που ανέλαβε την επικαιροποίηση του ΣΣΒΑΑ Φλώρινας, παρουσίασε το όραμα και τις κατευθυντήριες αρχές του σχεδίου, τους άξονες προτεραιότητας, τους στόχους και τις προτεινόμενες δράσεις της στρατηγικής.
Με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, ακολούθησαν σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις επί της επικαιροποιημένης στρατηγικής από δημότες και εκπροσώπους φορέων της πόλης, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στην τελική πρόταση του έργου.
Σύντομη παρουσίαση του σχεδίου μπορείτε να βρείτε εδώ.
Την άποψή σας επί του σχεδίου μπορείτε να συμπληρώσετε στο ειδικό ερωτηματολόγιο που βρίσκεται εδώ.

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα