Δ.Τ. – Ομαδικά εργαστήρια πληροφόρησης και συμβουλευτικής για ανέργους

Το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε. σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Φλώρινας θα υλοποιήσει για το μήνα Δεκέμβριο ομαδικά εργαστήρια πληροφόρησης και συμβουλευτικής για ανέργους.
Τα ομαδικά εργαστήρια παρέχονται δωρεάν και υλοποιούνται μέσω του Περιφερειακού Παραρτήματος ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε. Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη με στόχο την πληρέστερη υποστήριξη για την ένταξη ή την επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας.
Κατά το μήνα Δεκέμβριο 2018 θα υλοποιηθούν τα παρακάτω 2 εργαστήρια:

Α/Α

Ημερομηνία

Χώρος

Ώρα

Τίτλος Εργαστηρίου

1

Παρασκευή

7/12/2018

2ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας

16.00-

18.00

Τεχνικές πλοήγησης στην αγορά εργασίας: Βιογραφικό Σημείωμα-Συνοδευτική Επιστολή

2

Παρασκευή 7/12/2018

2ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας

18.15-

20.15

Διαχείριση Άγχους κατά την Αναζήτηση Εργασίας

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας, στη Λεωφόρο Ελευθερίας 9, στη Φλώρινα.
Υπεύθυνοι των εργαστηρίων είναι:
1. ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε. Κοζάνης
Καμβουνίων 24, Κοζάνη
Τηλ.: 24610-49780
2. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φλώρινας
Δημοτικής Αγοράς 70, Φλώρινα
Τηλ.:23850-45891

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα