Δ.Τ. – Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με δεκαπέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη και δυο εκτός αυτής

logo-dimos100x100 2Υπό την προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. ΠέτρουΣερίδη, πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με δεκαπέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη και δυο εκτός αυτής.
Τα εκτός ημερησίας διάταξης θέματα είναι:
– Επιχορήγηση του Συλλόγου Νεοφωτίστων (Αθίγγανων) Συνοικισμού Φλώρινας «Ελπίς», για την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 29 Απριλίου 2018, με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– Καταβολή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 15.000 ευρώ, του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού Αθλητισμού για το 2018, με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:
– «Παράταση χρόνου υλοτομίας καυσοξύλων ατομικών αναγκών Άνω Κλεινών», με εισηγητή τον κ. Θεόδωρο Δημόπουλο, ΑντιδήμαρχοΦλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
– «Παράταση χρόνου υλοτομίας του 1/2 της συστάδας 5α του Δημοτικού δάσους Πολυποτάμου», με εισηγητή τον κ. Θεόδωρο Δημόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
– «Παράταση χρόνου υλοτομίας της συστάδας 4θ (μέρος) του Δημοτικού δάσους Πολυποτάμου»με εισηγητή τον κ. Θεόδωρο Δημόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
– «Παράταση χρόνου υλοτομίας της συστάδας 1γ του κατά νομή δάσους Κλαδοράχης», με εισηγητή τον κ. Θεόδωρο Δημόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
– «Απαγόρευση βοσκής στο κοινοτικό δάσος Τ.Κ. Λεπτοκαρυών», με εισηγητή τον κ. Θεόδωρο Δημόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
– «Αποδοχή μεταφορικών μέσων (οχημάτων και μηχανήματος έργου) στο Δήμο Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεόδωρο Δημόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
– «Ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας του Δήμου Φλώρινας για την Αποκομιδή Σύμμεικτων Απορριμμάτων στις Δημοτικές Ενότητες Μελίτης, Κάτω Κλεινών και Περάσματος, καθώς και για την αποκομιδή των Βιοαποβλήτων του Δήμου Φλώρινας για τα έτη 2018-2019», με εισηγητή τον κ. Θεόδωρος Δημόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας.
– «Έγκριση και παραλαβή της μελέτης ¨Διευθέτηση κοίτης ρέματος 94 (περιοχή ΜΟΤΕΣΝΙΤΣΑ) του Σ. Ιωαννίδη του Δήμου Φλώρινας (Βελτίωση του υφιστάμενου κλειστού αγωγού και επέκταση έργων διευθέτησης στα υπόλοιπα τμήματα του ρέματος)-β’ τελική έκδοσ稻, με εισηγητή τονκ. Νικόλαο Δούμτση, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Θετική γνωμοδότηση για την οριοθέτηση ρέματος 94», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Δούμτση, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία καθώς τα καταψήφισε ο κ.Τορλαχίδης.
– «Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2018 και ορισμός αριθμού θέσεων υδρονομέων», με εισηγητή τον κ. Αντώνιο Σίπκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την απ’ ευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο της προμήθειας ειδών ιχθυοπωλείου της ομάδας ΣΤ΄, προϋπολογιζόμενης αξίας 15.000,00 ευρώ, με ΦΠΑ, του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο ¨Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου και ιχθυοπωλείου για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας¨, λόγω άγονου αποτελέσματος στα ανωτέρω είδη της ομάδας ΣΤ΄», με εισηγητή τον κ. Κων/νο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016», με εισηγητή τον κ. Κων/νο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Τροποποίηση συμβάσεως υπ΄ αριθ. ΑΠ. 7885/26-04-2017 Προμήθειας Φρέσκου Γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Κων/νο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων απόδοσης τιμών στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, κ.κ. Θεόκλητο για την επέτειο των πενήντα (50) χρόνων της Ιεροσύνης του, στις 13 Μαΐου 2018», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Έκδοση δοκιμίου φιλοσοφίας, ερμηνευτικής και ομιλητικής του Αρχιμανδρίτη Ειρηναίου Χατζηεφραιμίδη», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα