Δ.Τ. – Συνεδρίασε την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018 ο Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

logo-dimos100x100 2Υπό την προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πέτρου Σερίδη, το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας συνεδρίασε, την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018. Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με δώδεκα θέματα στην ημερήσια διάταξη και τρία εκτός αυτής.
Τα θέματα της εκτόςημερήσιας διάταξης είναι:
– «Παραλαβή μελέτης «Διαχειριστική μελέτη κοινοτικού δάσους Λεπτοκατυάς Δήμου Φλώρινας (δεκαετούς ισχύος)», με εισηγητή τον κ. Θεόδωρο Δημόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Σχετικά με την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2018», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Καταβολή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 45.000,00 ευρώ του Ν. Π. Δ. Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2018», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:
– «Εκμίσθωση για υλοτομία των συστάδων 5δ, 7β και 7γ του Δημοτικού δάσους Αλώνων», με εισηγητή τον κ. Θεόδωρο Δημόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
– «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016», με εισηγητή τον κ. Κων/νο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Έγκριση δαπανών συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων καθώς και έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016», με εισηγητή τον κ. Κων/νο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία καθώς τα καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Κασκαμανίδης και Τορλαχίδης.
– «Καταβολή Ε΄ τακτικής επιχορήγησης ποσού 75.200,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2018», με εισηγητή τον κ. Κων/νο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Εισήγηση για διαγραφή χρεών οφειλετών από τους βεβαιωτικούς Καταλόγους οικονομικού έτους 2018», με εισηγητή τον κ. Κων/νο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Επιστροφή λόγο υπερβάλλοντος ποσού επιχορήγησης», με εισηγητή τον κ. Κων/νο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Ενσωμάτωση αριθμών παροχής ρεύματος του Δήμου Φλώρινας στις καταστάσεις εκκαθάρισης τελών καθαριότητας και φωτισμού, Δ. Φόρου και ΤΑΠ της Δ.Ε.Η. Α.Ε.», με εισηγητή τον κ. Κων/νο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. του Δήμου Φλώρινας στην Εθνική Τράπεζα, και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών στον παραπάνω λογαριασμό», με εισηγητή τον κ. Κων/νο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Επιχορήγηση του Συλλόγου Ποντίων Αμμοχωρίου Φλώρινας ¨ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ¨, για την πραγματοποίηση εκδήλωσης, στις 6 Δεκεμβρίου 2018», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Επιχορήγηση του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», για την πραγματοποίηση ημερίδας, στις 24 Νοεμβρίου 2018», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
– «Διοργάνωση Συναυλίας στο πλαίσιο Πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Φλώρινας – Χριστούγεννα 2018», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς το καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Σταύρου καιΚασκαμανίδης.
– «Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυπλατάνου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης, στις 22 Δεκεμβρίου 2018», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα