Δ.Τ. – Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2018» – 22 Αυγούστου 2018

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2018», οι οποίες διοργανώνονται από τον Δήμο Φλώρινας και το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του:

VIDEO:

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:

22082018 1

22082018 2

22082018 3

22082018 4

22082018 5

22082018 6

22082018 7

22082018 8

22082018 9

22082018 11

22082018 12

22082018 13

22082018 14

22082018 15

22082018 16

22082018 17

22082018 18

22082018 19

22082018 20

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα