Δ.Τ. – Στρατηγική για τη διαμόρφωση της Πολιτιστικής Ταυτότητας του Δήμου Φλώρινας (pics)

logo-dimos100x100

Στρατηγική για τη διαμόρφωση της Πολιτιστικής Ταυτότητας του Δήμου Φλώρινας

Ο Δήμος Φλώρινας, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Φλώρινας με τίτλο «Φλώρινα – Βιώσιμη Πόλη, Πύλη Πολιτισμού» και της πράξης με τίτλο «Πολιτιστική Ταυτότητα Δήμου Φλώρινας», προχωρά στον στρατηγικό σχεδιασμό της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης!
Η Φλώρινα, αν και συνιστά ένα μικρό σε μέγεθος αστικό κέντρο, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια επικράτεια πολιτισμού, καθώς τόσο η πολιτιστική της παράδοση και ο λαϊκός πολιτισμός της, όσο και η εξελισσόμενη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή αποτελούν ένα ιδιαίτερα δυναμικό «περιουσιακό» στοιχείο της. Δεδομένων των παραπάνω, επιδιώκεται από τον Δήμο μία προσπάθεια σύνταξης ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου για τον πολιτισμό, η οποία θα βασίζεται στη γνώμη των κατοίκων, των επιχειρηματιών και των επισκεπτών της πόλης και στον διάλογο με τους τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς, μέσα από ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις και διαβουλεύσεις.
Σημαντική επιδίωξη του Δήμου, μέσα από την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, είναι ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των ιδιαίτερων πολιτιστικών στοιχείων της Φλώρινας, με σκοπό την ανάδειξή τους και τη δημιουργία μίας ελκυστικής και ανταγωνιστικής ταυτότητας (citybranding). Στόχος του σχεδιασμού είναι να μπορέσει η πόλη να καταστεί ένας ιδιαίτερος και ανταγωνιστικός τουριστικός προορισμός στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, επιφέροντας παράλληλα θετικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος σας καλεί να οραματιστείτε την πολιτιστική εικόνα της πόλης, να αναδείξετε τα ιδιαίτερα ή και μοναδικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά της και να συμμετέχετε ενεργά σε μία συλλογική προσπάθεια βελτίωσής της.
Εάν είστε κάτοικος ή επισκέπτης της Φλώρινας και θέλετε να συμμετέχετε συμπληρώστε εδώ
Εάν δραστηριοποιήστε επιχειρηματικά στην Φλώρινα και θέλετε να συμμετέχετε συμπληρώστε εδώ

03112022 00

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα