27.03.2013 – Δελτίο Τύπου (για Δ.Σ. στις 26.03.2013)

Υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Τραϊανού Ρασάικου και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου, συνεδρίασε την Τρίτη 26 Μαρτίου 2013 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας με δεκατρία θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. «Σχετικά με συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίου εξοπλισμού από ΚΕΕ», με εισηγητή τον κ. Δήμο Χαρίτου, Αναπληρωτή Διευθυντς Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού και Τουρισμού Δήμου Φλώρινας.
2. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 31/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φλώρινας που αφορά σε Β΄ τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2013», με εισηγητή τον κ. Αρ. Γεωργιάδη, Προϊστάμενο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
3. «Σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
4. «Σχετικά με την καταβολή B΄ δόσης τακτικής επιχορήγησης ποσού 250.000,00 € του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας για το έτος 2013», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
5. «Σχετικά με την έγκριση μετακίνησης Δημάρχου Φλώρινας, για υπηρεσιακές ανάγκες», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
6. «Απευθείας ανάθεση προμήθειας γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ. Ασπρίδης και Τσιώκας ψήφισαν λευκό.
7. «Σχετικά με έγκριση διενέργειας προμήθειας παγκακίων εξωτερικού χώρου για τη Δημοτική Ενότητα Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
8. «Σχετικά με Απαλλοτρίωση – Σύσταση Δουλείας επί ιδιοκτησίας στο έργο ¨Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης τμήμ3α – Κ¨ προϋπολογισμού μελέτης 3.617.647,06 €», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
Ομόφωνα αποφασίστηκε η συζήτηση του παραπάνω θέματος σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
9. «Σχετικά με αυτεπάγγελτη μετατόπιση περιπτέρου για λόγους ασφαλείας και κυκλοφορίας», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
10. «Σχετικά με έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης της μελέτης με τίτλο: ¨Ανάπλαση τμήματος ποταμού Σακουλέβα από τη γέφυρα των δικαστηρίων έως την οδό Βουκεφάλᨻ, με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
Ως τακτικός εκπρόσωπος του Δήμου ορίστηκε ο κ. Καρακόλης με αναπληρωτή του τον κ. Πετκάνη.
11. «Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Δ΄ Φάσης της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: ¨Πλήρης μελέτη εφαρμογής συστήματος βιολογικού καθαρισμού για τους οικισμούς Αμμοχωρίου – Περάσματος – Κολχικής – Υδρούσας – Άνω Υδρούσας – Λεπτοκαρυάς – Φλαμπούρου¨», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
Ως τακτικός εκπρόσωπος του Δήμου ορίστηκε ο κ. Καρακόλης με αναπληρωτή του τον κ. Τσιώκα.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
12. «Σχετικά με επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου Φλώρινας στο Δήμο Γερίου», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Ομόφωνα αποφασίστηκε η αποστολή αντιπροσωπείας από το Δήμο Φλώρινας στο Δήμο Γερίου, ως ένδειξη συμπαράστασης στη δύσκολη περίοδο την οποία περνάνε οι κάτοικοι της Κύπρου. Η αντιπροσωπεία θα αποτελείται από τους κ. Δήμαρχο, κ. Αριστείδου, κ. Λουκά και κα Μούσιου.
13. «Επιχορήγηση συλλόγου Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα