Υπό την προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Τραϊανού Ρασάικου και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου, συνεδρίασε την Τρίτη 28 Μαΐου 2013 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, με δεκατέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη και δύο εκτός αυτής.
Τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα είναι:
  • «Συμμετοχή Δημοτικών Συμβούλων στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ», με εισηγητή τον κ. Τραϊανό Ρασάικο, Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
  • «Επιχορήγηση Συλλόγου Σπουδαστών ΤΕΙ Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 47/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φλώρινας που αφορά σε Γ΄ τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2013», με εισηγητή τον κ. Αρ. Γεωργιάδη, Προϊστάμενο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
2. «Σχετικά έγκριση πρακτικού της υπ΄ αριθμ. 2/2013 απόφασης της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
Ομόφωνα αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
3. «Μεταβίβαση των συμφωνητικών εκμίσθωσης αγρών στην Τοπική Κοινότητα Μεσοκάμπου από την Κεβρεκίδου Παρθένα του Ελευθερίου στο γιο της Κεβρεκίδη Δημήτριο του Διογένη», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
4. «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 38/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που αφορά σε επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
5. Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: ¨Συντήρηση σχολείων», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
6. «Έγκριση απολογισμών συμβουλίων σχολικών κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας, οικονομικού έτους 2012», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Αργυρόπουλο, Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας και Πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
7. «Έγκριση απολογισμών συμβουλίων σχολικών κοινοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας, οικονομικού έτους 2012», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Αργυρόπουλο, Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας και Πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
8. «Σχετικά με τη συνέχιση λειτουργίας Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Αργυρόπουλο, Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας και Πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
9. «Σχετικά με την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 4ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Αργυρόπουλο, Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας και Πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
10. «Σχετικά με την παραχώρηση αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Τροπαιούχου», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Αργυρόπουλο, Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας και Πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
11. «Σχετικά με την παραχώρηση αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Κολχικής», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Αργυρόπουλο, Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας και Πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
12. «Σχετικά με την παραχώρηση αίθουσας χώρου του Δημοτικού Σχολείου Ακρίτα», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Αργυρόπουλο, Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας και Πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
13. «Σχετικά με την παραχώρηση και χρήση αιθουσών για τη λειτουργία του 4ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
14. «Σχετικά με επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμενοχωρίου», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα