30.10.2013 – Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Οκτωβρίου 2013

30102013 2b

Υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Αντώνη Σίπκα και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου, συνεδρίασε την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας με είκοσι οχτώ θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ VIDEO

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. «Σχετικά με την έγκριση της απόφασης 71/2013 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην «Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2012 – 31/12/2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Αφροδίτη Κεσίδου, Διευθύντρια Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
2. «Σχετικά με εκμίσθωση για υλοτομία των συστάδων 2α και 2β2 του Δημοτικού Δάσους Πολυποτάμου», με εισηγητή το Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Φλώρινας.
3. «Παραλαβή διαχειριστικής μελέτης του κατά νομή δάσους Τ.Κ. Κλαδοράχης του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή το Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Φλώρινας.
4. «Εκμίσθωση για υλοτομία της συστάδας 3α του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Κρατερού», με εισηγητή το Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Φλώρινας.
5. « Σχετικά με διαγραφή οφειλετών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους οικονομικού έτους 2013», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
6. «Σχετικά με έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2013», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
7. «Σχετικά με τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Φλώρινας.
8. «Σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
9. «Έκθεση ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου χρήσης 2013 Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
10. «Επιστροφή λόγω αυτόματης ανάκλησης της χρηματοδότησης καταβληθέντων ποσών», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

30102013 1b
11. «Έγκριση ορισμού μελών με κλήρωση και συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του άρθρου 28 ν.11389/1993 (Ενιαίου κανονισμού προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης) για την παραλαβή του ¨Μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Φλώρινας¨ και ¨Προμήθεια οικολογικών συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης¨», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
12. «Έγκριση ορισμού μελών με κλήρωση και συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80 για τις ¨Εργασίες αποχιονισμού Δήμου Φλώρινας 2013 – 2014¨», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
13. «Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ¨Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Δροσοπηγής Δ.Ε. Περάσματος¨», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Φλώρινας.
14. «Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ¨Περίφραξη αύλειου χώρου 2ου Λυκείου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Φλώρινας.
15. «Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ¨Κρηπιδότοιχοι», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Φλώρινας.
16. «Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ¨Κατολίσθηση πρανών τμήματος Ηλία Βυζάντ稻, με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Φλώρινας.
17. «Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για τον αριθμό αδειών Υπαιθρίου Πλανοδίου και Στάσιμου Εμπορίου που θα παραχωρηθούν από το Δήμο Φλώρινας για το έτος 2014», με εισηγητή τον κ. Παναγιώτη Μαβίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
18. «Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό τιμής για τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα και τις αποζημιώσεις ιδιοκτησιών στην περιοχή Πολεοδομικής Μελέτης γειτονιάς ¨Τσιφλίκι¨ Δήμου Φλώρινας με εξώδικο συμβιβασμό», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα , Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
19. «Σχετικά με τον εορτασμό της 101ης επετείου απελευθέρωσης της Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
20. «Έκδοση λευκώματος της χορωδίας του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
21. «Eπιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Σιταριάς», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
22. «Επιχορήγηση Πολιτιστικού, Μορφωτικού, Λαογραφικού, Αθλητικού Συλλόγου Νομού Φλώρινας ¨Το σπίτι της γυναίκας¨», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
23. «Παραχώρηση χώρου για τη μετεγκατάσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
24. «Επιχορήγηση του Κέντρου πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
25. «Eπιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου ¨Μ.Ε.Α.Ο ΦΙΛΥΡΙΑΚΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ¨», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
26. «Eπιχορήγηση Πολιτιστικού, Μορφωτικού, Αθλητικού Συλλόγου ¨Π.Μ.Α.Σ. ΑΜΥΝΤΑΣ ΣΚΟΠΙΑΣ¨», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
27. «Επιχορήγηση του Φ.Σ.Φ. ¨Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ¨ Φλώρινας για τη διοργάνωση της 20ης Χορωδιακής Συνάντησης 2013», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
28. «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Φλώρινας (άρθρ. 76 και 282 παρ.16 του Ν. 3852/2010)», με εισηγητή τον κ. Αντώνιο Σίπκα, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα