Δ.Τ. – Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Αυγούστου 2016 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με έξι θέματα στην ημερήσια διάταξη και ένα εκτός αυτής

Υπό την προεδρία της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κας Μούσιου-Μυλωνά Όλγας και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας, κ. Βοσκόπουλου Ιωάννη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Αυγούστου 2016 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με έξι θέματα στην ημερήσια διάταξη και ένα εκτός αυτής.
Το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα είναι:
«Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου για την είσπραξη εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δαπανών συνολικής αξίας 33.218,09€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ», με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Φλώρινας κ. Τριανταφυλλίδη Κωνσταντίνο, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα και ορίστηκε υπόλογος η κα Χορταρέα Σοφία,

18082016 1Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:
1. «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας και του Δήμου Φλώρινας και έγκριση του σχεδίου της», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισε κατά.
2. «Καθορισμός ειδικοτήτων για πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού έτους 2016 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Λουκά, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
3. «Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο ¨Μελέτη ταχυμετρικής αποτύπωσης οικισμού Αρμενοχωρίου Δ.Φλώρινας¨», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Παπασωτηρίου Σταύρος, Κασκαμανίδης Χρήστος και Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη.
4. «Επιλογή υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2016 της Τ.Κ. Σκοπιάς Δήμου Φλώρινας », με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Λουκά, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
5. «Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο ¨Μελέτες Σχεδίου Πόλεως¨», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Παπασωτηρίου Σταύρος, Κασκαμανίδης Χρήστος και Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη.
6. «Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2016», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

18082016 318082016 4

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα