Πρόσκληση του Δημάρχου Φλώρινας για συμμετοχή σε Συνάντηση Δημόσιας Διαβούλευσης Προσχεδίου ΕΣΣΒΑΑ – Αίθουσα Επιμελητηρίου Φλώρινας

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Φλώρινα,19-7-2016
Αρ.Πρωτ.: -421-

Με στόχο την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) για την πόλη της Φλώρινας, ο Δήμος στο πλαίσιο της διαδικασίας της σχετικής Δημόσιας Διαβούλευσης & εκπληρώνοντας την αρχή της δημοκρατικής και συμμετοχικής διακυβέρνησης, διοργανώνει Συνάντηση Δημόσιας Διαβούλευσης του Προσχεδίου ΕΣΣΒΑΑ. Η συνάντηση θα περιλαμβάνει παρουσίαση της διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης και πληροφορίες για την προετοιμασία και υποβολή του Προσχεδίου ΒΑΑ στην τρέχουσα πρόσκληση της ΕΥΔ του ΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Η Συνάντηση αποτελεί ένα κρίσιμο και ταυτόχρονα ουσιαστικό σημείο για έναν ουσιαστικό διάλογο με προτάσεις, ιδέες, επισημάνσεις προς την κατεύθυνση της διατύπωσης μιας τελικής πρότασης του Προσχεδίου, η οποία και θα υποβληθεί προς έγκριση αρχικά από το Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια προς την ΕΥΔ ΕΠ του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. Θα ακολουθήσει μία ανταγωνιστική διαδικασία μεταξύ των 5 Δήμων δυνητικών δικαιούχων της σχετικής πρόσκλησης και τέλος η συγκριτική τους αξιολόγηση.
Η Συνάντηση Δημόσιας Διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Ιουλίου 2016 και ώρα 18:30 στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Φλώρινας, Μεγαρόβου 15.
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, ιδιώτες και δημότες να παραβρεθούν, για να ενημερωθούν σχετικά με τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, τον σχεδιασμό του Δήμου στο τρέχον ΕΣΠΑ, αλλά και για να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Βοσκόπουλος Ιωάννης

Συνημμένα Ενημερωτικά Αρχεία & Δελτίο Πρότασης Δράσης:

Δελτίο πρότασης επί ΕΣΣΒΑΑ (κάντε κλικ εδώ)

Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) (κάντε κλικ εδώ)

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα