Δ.Τ. – ΑΠΑΝΤΗΣΗ σε δημοσίευμα της Φωνής της Φλωρίνης

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
Φλώρινα, 22-04-2019

Σχετικά με δημοσίευμα της Φωνής της Φλωρίνης στη στήλη «Τσίμπημα» (αριθμός φύλλου 2819/19-04-2019, σελ. 2), σας διευκρινίζουμε ότι η υπηρεσία του Δημοτολογίου Φλώρινας, εκτός από την έκδοση πιστοποιητικών γέννησης, στα οποία αναφέρεται το δημοσίευμα, έχει την ευθύνη έκδοσης πολλών άλλων πιστοποιητικών, τα οποία χρήζουν εμπεριστατωμένης και πολύπλοκης διερεύνησης σε αρχεία πολύ παλαιά, μη ψηφιοποιημένα λόγω παλαιότητας, γεγονός που απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο και κόπο από μια απλή πληκτρολόγηση στον υπολογιστή, που εσείς αναφέρεστε.
Ενδεικτικά, σας αναφέρουμε τα πιστοποιητικά μονίμου κατοικίας και εγγυτέρων συγγενών, για τα οποία γίνεται ενδελεχής έλεγχος, ακόμα και με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας, διενεργείται διασταύρωση στοιχείων, προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, επικοινωνία με τους δημότες, επικοινωνία με συναρμόδιες υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, κλπ. Ενώ, παράλληλα, το προσωπικό του Δημοτολογίου οφείλει να ενημερώνει το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα για τις όποιες μεταβολές (γεννήσεις, θανάτου, μεταδημοτεύσεις, κλπ.), γεγονός σημαντικό και χρονοβόρο, με έντονη κινητικότητα ιδίως τις προεκλογικές περιόδους, όπως αυτή που διανύουμε.
Επίσης, η διεκπεραίωση των αιτημάτων ακολουθεί τη σειρά του αριθμού πρωτοκόλλου του αιτήματος, ώστε να εξυπηρετούνται με ισονομία και αξιοπρέπεια όλοι οι πολίτες, ενώ ειδικές εξαιρέσεις γίνονται μόνο στα άτομα με αναπηρία, στους υπερήλικες που αδυνατούν να επανέλθουν, αλλά και σε έκτακτες περιπτώσεις ανάγκης, σύμφωνα με την κρίση των αρμοδίων, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς για όλους τους πολίτες. Με τον τρόπο αυτόν, οι αιτούντες πολίτες στο σύνολό τους βρίσκουν άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά τους, τα οποία ικανοποιούνται με ορθότητα και υπηρεσιακή ευθύνη στην ολότητά τους.
Οι Διευθυντές/ντριες, οι Προϊστάμενοι/ες και οι εργαζόμενοι/ες στις υπηρεσίες του Δήμου Φλώρινας εξυπηρετούν με προθυμία και ευγένεια όλους ανεξαιρέτως τους συμπολίτες μας, υπερβάλλοντας εαυτόν σε πολλές περιπτώσεις, προσφέροντας υπερωριακή εργασία με δική τους πρωτοβουλία, προκειμένου να εξυπηρετηθούν άμεσα τα χιλιάδες αιτήματα των πολιτών, παρότι με την μνημονιακή πολιτική των τελευταίων ετών έχει συρρικνωθεί δραματικά το προσωπικό του Δήμου Φλώρινας, όπως και όλου του Δημόσιου τομέα, από τη μη αναπλήρωση των συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων.
Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως για την αναφορά στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου μας, τα οποία, όπως πολύ σωστά αναφέρει το δημοσίευμα, εκδίδουν άμεσα τα πιστοποιητικά που εντέλλονται, συγκεκριμένου περιεχομένου, ενώ τα υπόλοιπα προωθούνται στο Δημοτολόγιο για τις προαναφερθείσες διαδικασίες σε εύλογο σύντομο διάστημα. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, γιατί και τα Κ.Ε.Π. είναι δημοτικές υπηρεσίες με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση των δημοτών, οι οποίοι μπορούν να προσφεύγουν κατευθείαν σε αυτά και από εκεί να εξυπηρετούνται τάχιστα αρμοδίως.
Η Δημοτική αρχή Φλώρινας, με αφορμή το δημοσίευμά σας, θεωρεί ότι το ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών του Δήμου μας είναι η κινητήρια δύναμη όλων των λειτουργιών του και μαζί με τους αιρετούς της εκπροσώπους και συντονιστές των εργασιών βρίσκεται αδιάλειπτα και υπεύθυνα στην υπηρεσία των πολιτών του Δήμου Φλώρινας.

Για τη Δημοτική αρχή
Όλγα Μούσιου Μυλωνά, Σωτήριος Τσορμπάρης
Αντιδήμαρχοι Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα