Δ.Τ. – Το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, συνεδρίασε, την Τρίτη 05 Φεβρουαρίου 2019

logo-dimos100x100Το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, συνεδρίασε, την Τρίτη 05 Φεβρουαρίου 2019 υπό την προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πέτρου Σερίδη.
Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με δεκαέξι θέματα στην ημερήσια διάταξη και δύο εκτός αυτής.
Τα θέματα της εκτός ημερήσιας διάταξης είναι:
– «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς το καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Σταύρου, Παπασωτηρίου, Ρόζας και Κασκαμανίδης.
– «Επιχορήγηση Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Μελίτης «Μελιτεύς» για τη διοργάνωση του 1ου Τουρνουά Ακαδημιών, στις 16 Φεβρουαρίου 2019, με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:
– «Έγκριση της υπ. αριθμ. 7/2019 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με την απευθείας ανάθεση τροφίμων», με εισηγήτρια την κ. Παναγιώτα Γαϊγάνη-Τίτα, Δημοτική Σύμβουλο και Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
– «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στο Δήμο Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Όλγα Μούσιου Μυλωνά, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Φλώρινας στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Αλβανία 2014-2020», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Σχετικά με την ανάδειξη Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη σε επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας που εκτελέστηκαν με τον Ν. 3669/2008», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Δούμτση, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Τροποποίηση της αριθμ. 6/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τη συγκρότηση τριμελών Επιτροπών (Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών) του άρθρου 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010 για το έτος 2019», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη – Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Καταγγελία – λύση της σύμβασης μίσθωσης της αποθήκης στη θέση «γήπεδο» της Τ.Κ. Πολυποτάμου Δήμου Φλώρινας, Ε=50 τ.μ.», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη – Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Καταβολή Α΄ τακτικής επιχορήγησης ποσού 600.000,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας για το έτος 2019», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη – Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Καταβολή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 60.000,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας για το έτος 2019», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη – Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Ορισμός επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Δούμτση, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Συνδιοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας με θέμα: ¨Διεύθυνση Σχολικών Μονάδων και λήψη αποφάσεων¨, στις 12 Φεβρουαρίου 2019», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Έκδοση ημερολογίου σε συνεργασία με την Εθνική Οργάνωση Μακεδονομάχων Ν. Φλώρινας ¨Ο Παύλος Μελάς¨», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Συλλογή, καταγραφή, συντήρηση & προβολή των έργων τέχνης ιδιοκτησίας Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
– «Επέκταση συμβάσεων αποχιονισμού στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού Δημοτικών Ενοτήτων Κάτω Κλεινών, Μελίτης, Περάσματος και Φλώρινας του Δήμου Φλώρινας 2018-2019 ύστερα από το υπ’ αριθ. ΑΠ. 749/14-01-2019 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη – Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
– «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη – Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
– «Έγκριση δαπανών συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σιταριάς «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», έγκριση δαπανών επισκέψεων του κ. Δημάρχου Φλώρινας σε ιδρύματα του Δήμου, έγκριση δαπανών διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δήμου Φλώρινας – Χριστούγεννα 2018, καθώς και έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη – Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία καθώς τα καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Παπασωτηρίου, Ρόζας και Κασκαμανίδης.
– «Συνδιοργάνωση με το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών για την παρουσίαση του βιβλίου του καθ. Πανεπιστημίου Αρχ. Ειρηναίου Χατζηεφραιμίδη, στις 17 Φεβρουαρίου 2019», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα