10.03.11-Ημερίδα “Υγιεινή και Ασφάλεια Ζωϊκών Τροφίμων και Μεταλλαγμένα Τρόφιμα”

Ο Γεωπονικός Σύλλογος Φλώρινας, η Κτηνιατρική Υπηρεσία και η Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση (Ε.ΚΑΤ.Ο.) Φλώρινας, συνδιοργανώνουν ημερίδα:

"Υγιεινή και Ασφάλεια Ζωϊκών Τροφίμων και Μεταλλαγμένα Τρόφιμα" 

την Κυριακή 13 Μαρτίου 2011 και ώρα 18:00 (Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή) στην αίθουσα Εκδηλώσεων του ξενοδοχείου "ΛΥΓΚΟΣ", στη Φλώρινα Πρόγραμμα Ομιλιών

 

6:00–6:30  Προσέλευση – Χαιρετισμοί. 
6.30–7.00 

«Βιολογικά και Μεταλλαγμένα στο Ίδιο Τραπέζι»,

Σιστάνης Ιωσήφ, Γεωπόνος, Msc Γενετική Βελτίωση Φυτών, Msc Αειφορική Γεωργική Ανάπτυξη. 

7.00–7.30 

«Υγιεινή Ζωικών Τροφίμων», Αλτίνης Αθανάσιος, Κτηνίατρος,

MSc, Διευθυντής Κτηνιατρικού Κέντρου Φλώρινας.

7.30–8.00 

«Ασφάλεια Ζωικών Τροφίμων», Ραπτόπουλος Κων/νος,

Κτηνίατρος, Υπάλληλος Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Φλώρινας. 

8.00–8.30Συζήτηση – Συμπεράσματα. 

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα