03.05.2022 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΦΕΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ “ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ” ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

logo-dimos100x100

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΦΕΣ
ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ “ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ” ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Το Γραφείο Κοιμητηρίων του Δήμου Φλώρινας καλεί τους συγγενείς των θανόντων – που αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα – οι οποίοι είναι ενταφιασμένοι στο Κοιμητήριο «Αναστάσεως Του Κυρίου» της Φλώρινας και των οποίων δεν έχει κινηθεί διαδικασία ανακομιδής οστών, όπως προσέλθουν στο χώρο που στεγάζεται (5o χλμ. Επαρχ. οδού Φλώρινας – Πρώτης, κοιμητήριο “Αναστάσεως Του Κυρίου”) ή να επικοινωνήσουν (τηλ.:2385025790, 2385044917) μέχρι την 6η Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή, προκειμένου να δηλώσουν τη βούληση τους ως προς τον προγραμματισμό εκταφής.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΦΗΣ

Μητσιάκης

Ευάγγελος

Απόστολος

02.01.1992

Μέλλιου

Θεόδωρος

Δημήτριος

18.01.1992

Μαρούσης

Δημήτριος

Λεωνίδας

02.02.1992

Ιωσηφίδου

Φανή

Μιχαήλ

05.02.1992

Νάτσιας

Δημήτριος

Γεώργιος

13.02.1992

Φάτση

Ευανθία

Ναούμ

30.03.1992

Θεοδωρόπουλος

Αθανάσιος

Παντελής

07.04.1992

Γιάτας

Ευάγγελος

Δημήτριος

27.07.1992

Δημητριάδου

Αθηνά

Σωτήριος

28.08.1992

Γεωργίου

Ανθούλα

Πέτρος

04.09.1992

Ρακοβίτου

Μαγδαληνή

Ευθύμιος

06.09.1992

Χατζόπουλος

Ευάγγελος

Ευθύμιος

20.11.1992

Παρακαλούνται όσοι είναι υπόχρεοι συγγενείς και δεν έχουν προσέλθει στο Γραφείο Κοιμητηρίων, να προσέλθουν άμεσα αφού πρώτα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία, ώστε να ενεργήσουν για την ανακομιδή (εκταφή).
Η υπηρεσία έχει εξαντλήσει κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίηση των συγγενών (αποστολή επιστολών, γενική ανακοίνωση τοιχοκολλημένη στους χώρους του δημοτικού κοιμητηρίου, τοποθέτηση σημειώματος σε κάποιο εμφανές σημείο επί του τάφου).
Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας και εφ’ όσον δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον εκ μέρους των συγγενών των θανόντων, θα κινηθεί διαδικασία αυτεπάγγελτης εκταφής, σε εφαρμογή του Άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 79/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, ΑΔΑ:ΨΘ5ΤΩΗΙ-ΘΡ8).

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα