03.11.2020 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Διευκρινήσεις σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό «Προμήθεια ιστών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων led

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 Φλώρινα, 02/11/2020
Α.Π. : 22467

 

Θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό «Προμήθεια ιστών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων led».

Σχετικά με:
Το άρθρο 2.1.3 της διακήρυξης, η δεύτερη παράγραφος που αφορά την ηλεκτρονική υποβολή διευκρινήσεων να μην ληφθεί υπόψη.
Το άρθρο 2.4.2 της διακήρυξης, στην παράγραφο που αφορά τον φάκελο «Τεχνική Προσφορά», να μην ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που εκ παραδρομής αναφέρονται στην προσφορά γάλακτος.
Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στα email: techdiflo@gmail.com, oikonomiko1@cityoflorina.gr, oikonomikodf@cityoflorina.gr.

Ο Αντιδήμαρχος

Βασιλείου Κωνσταντίνος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα