05.12.2013 – Μεταφορά υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας σε νέο κτίριο

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ\

Σας γνωρίζουμε ότι το Τμήμα Εμπορίου που στεγαζόταν στις Κ. Κλεινές μεταφέρθηκε πλέον στην πόλη της Φλώρινας στη Δημοτική Αγορά πίσω από τα ΚΕΠ.
Προσωρινό τηλέφωνο επικοινωνίας: 23850 44515
Για το μόνιμο θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα