06.08.2015 – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ. ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:828/5-8-2015

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα