08.01.2018 – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002

Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
Φλώρινα, 05/01/2018

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι γεννημένοι άρρενες του έτους 2002 και όσοι είναι γραμμένοι στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Φλώρινας καθώς επίσης και στις Δημοτικές Ενότητες: Κάτω Κλεινών Μελίτης και Περάσματος, ανεξάρτητα από τη Δημοτολογική τους εγγραφή και τον τόπο γέννησής τους, υποχρεούνται οι ίδιοι ή ένας γονέας να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση για την κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα και να προσέλθουν στην υπηρεσία μας από 15/01/2018 έως τις 02/03/2018, στο Δημαρχιακό κατάστημα στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 97 στο ισόγειο, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από τις 08:00 π.μ., έως τις 14:00.
Κατά την προσέλευσή τους οι άρρενες πρέπει να έχουν μαζί τους την πρωτότυπη αστυνομική τους ταυτότητα, εφόσον προσέλθουν οι γονείς θα πρέπει να έχουν μαζί τους τις αστυνομικές ταυτότητες τόσο των ιδίων όσο και των τέκνων τους.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα