09.12.2013 – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού επιτροπής δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση Δ.Κ. Κρυσταλοπηγής»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3669/2008
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4.11.2011 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.9.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
6. Το υπ’ αριθ. 6508/2-12-2013 έγγραφο του Δήμου Πρεσπών για τον ορισμό επιτροπής δημοπράτησης του παρακάτω έργου: 1. «Ανάπλαση Δ.Κ. Κρυσταλοπηγής» προϋπολογισμού €560.000,00

Γνωστοποιούμε ότι στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας, στον οικισμό Αγίου Αθανασίου, την Παρασκευή 13/12/2013 και ώρα 9:00 π.μ. θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή δημοπράτησης του ανωτέρω έργου.

ΟΑν. Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Θεοδοσίου

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα