10.11.2020 – Ενημέρωση από το ΝΠΔΔ – ΚΠΑΠΑ Δήμου Φλώρινας για τον τρόπο λειτουργίας του

logo-dimos100x100

Ενημέρωση από το ΝΠΔΔ – ΚΠΑΠΑ Δήμου Φλώρινας για τον τρόπο λειτουργίας του

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω covid 19 το ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ του Δήμου Φλώρινας θα παρέχει τις υπηρεσίες του μόνον κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

2385 026474 εσωτ.1 για Γραφείο Προσωπικού
2385 026474 εσωτ.2 για Λογιστήριο
2385 026474 εσωτ.3 για Παιδικούς Σταθμούς και Αθλητισμό
2385 026474 εσωτ.4 για θέματα ΕΣΠΑ
2385 026474 εσωτ.5 για θέματα Διοικητικού Συμβουλίου
2385 026474 εσωτ.6 για Προϊστάμενο
2385 026474 εσωτ.7 για Πρόεδρο

Από το ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ Δήμου Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα