10.12.2015 – Ανακοίνωση νέας ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμών έργων

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑ, 10.12. 2015
Αρ. Πρωτ.: 28516

Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις με αριθμούς 350/2015 (ΑΔΑ: ΩΥΥΖΩΗΙ-Ι4Δ), 351/2015 (ΑΔΑ: 7ΛΨΒΩΗΙ-ΙΑ6) και 352/2015 (ΑΔΑ: Ω1Α3ΩΗΙ-ΛΘ7) αποφάσεις οικονομικής επιτροπής Δήμου Φλώρινας ορίστηκε νέα ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμών των παρακάτω έργων:

1. Αναπλάσεις χώρων στην ΤΚ Σιταριάς
2. Αναπλάσεις πεζοδρομίων στην ΤΚ Μελίτης
3. Αναπλάσεις χώρου στο ποτάμι Παλαίστρας

Η νέα ημερομηνία διενέργειας των διαγωνισμών είναι η Πέμπτη 17/12/2015 και ώρα 10:00πμ.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
Δ/νσης Tεχνικών Υπηρεσιών

Δημήτρης Θεοδοσίου
Πολιτικός Μηχανικός

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα