11.05.2015 – Κλήρωση για την ανάδειξη τακτικού μέλους για την Επιτροπή παραλαβής

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Φλώρινα 11/05/2015
Αριθ. Πρωτ. 8961

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1)Κλήρωση για την ανάδειξη τακτικού μέλους για την Επιτροπή παραλαβής.
Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024 /2011
2.Τις διατάξεις της υπ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ / Φ.18 / οι. 21508 / 04-11-2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540 / 07-11-2011 τεύχος Β).
A. Μέλος Τριμελούς επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 28 ν.11389/1993 (Ενιαίου κανονισμού προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
Β3 Για την προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων, υλικών μηχανογράφησης, φαξ, μηχανών γραφείου, φωτοτυπικών μηχανημάτων, λοιπός εξοπλισμός, ανταλλακτικών και λοιπού εξοπλισμού, γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου, είδη καθαριότητας και υγιεινής παροχών σε είδος προσωπικού και αναφέρεται παραπάνω.
Γνωστοποιούμε ότι, η Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Φλώρινας, την 12 Μαΐου 2015 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας, Μεγ. Αλεξάνδρου 97, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη τακτικού μέλους ώστε να συγκροτηθεί η ανωτέρω επιτροπή μετά την αίτηση παραίτησης της κυρίας Γώγου Σοφίας.
Όλες οι Επιτροπές ορίζονται από τρεις τακτικούς δημοτικούς υπαλλήλους και τρεις αναπληρωματικούς.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα