11.06.2020 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τελική ειδοποίηση σε ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για υποχρεωτικό καθαρισμό αυτών, μέχρι την 19η Ιουνίου 2020 – Κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
 

Φλώρινα, 11 Ιουνίου 2020
Αρ. Πρωτ.: 9806

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τελική ειδοποίηση σε ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για υποχρεωτικό καθαρισμό αυτών, μέχρι την 19η Ιουνίου 2020 – Κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται

Ο Δήμος Φλώρινας λαμβάνοντας υπόψη:

  • το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»,
  • την υπ. αριθ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τ.Β΄) Πυροσβεστική Διάταξη,
  • έγγραφες και προφορικές καταγγελίες προς την υπηρεσία μας, πριν και μετά την δημοσίευση σχετικών ειδοποιήσεων στα τοπικά μέσα ενημέρωσης (στις 04.05.2020 και 18.05.2020),
  • επιτόπιους ελέγχους σε οικόπεδα/ χωράφια/ τεμάχια γης μετά από εξέταση των προαναφερόμενων καταγγελιών,
  • ότι η ευθύνη καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη, έστω και αν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από άλλους,
  • και στοιχεία που περιήλθαν στην υπηρεσία μας μετά από σχετική έρευνα,

καλεί


τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης που αναφέρονται (μέσω του ΚΑΕΚ τους) στον παρακάτω πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), να προβούν άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες για αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης (αποψιλώσεις – αποκλαδώσεις), καθαρισμό – απομάκρυνση των υπολειμμάτων τους, μπαζών και πιθανών σκουπιδιών εντός των ιδιόκτητων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης.
Η ταυτοποίηση των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης γίνεται μέσω του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

Οι εν λόγω εργασίες πρέπει να αρχίσουν εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ειδοποίησης και να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την 19η Ιουνίου 2020.

Μετά την 19η Ιουνίου 2020 και εφόσον δεν υπάρξει η δέουσα ανταπόκριση των οικοπεδούχων εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας και μόνο τότε, ο Δήμος Φλώρινας, νομιμοποιείται να προβεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των αναφερόμενων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης χρεώνοντας τους τα έξοδα καθαρισμού τους, ανάλογα με την έκταση έκαστου οικοπέδου.
Επιπρόσθετα, θα καταλογίσει στους οικοπεδούχους πρόστιμο 0.50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) οικοπέδου, για κάθε οικόπεδο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/Α

ΚΑΕΚ οικοπέδου/τεμαχίου γης για καθαρισμό

Περιγραφή θέσης οικοπέδου / τεμαχίου γης

1

47 089 25 15 009/0/0

Οδός Καλλιγά Π. 10, , Φλώρινα (διασταύρωση οδών Π. Καλλιγά και Αργυροκάστρου), Φλώρινα

2

47 089 08 01 019/0/0

Λεωφ. Ολυμπιάδος 33, Φλώρινα

3

47 089 08 01 015/0/0

Λεωφ. Ολυμπιάδος 37, Φλώρινα

4

47 089 08 01 016/0/0

Λεωφ. Ολυμπιάδος 35, Φλώρινα

5

47 089 08 01 023/0/0

Οδός Σαγγαρίου 10 (περιοχή ξενοδοχείου «ΦΙΛΑΡΕΤΗ»), Φλώρινα

6

47 089 28 12 001/0/0

Συμβολή οδών Αγίου Γερμανού – Βίγλας – Ψαράδων & Ανωνύμου 1 (περιοχή ξενοδοχείου «ΦΑΙΔΩΝ»), Φλώρινα

7

47 089 28 12 002/0/0

Συμβολή οδών Αγίου Γερμανού – Βίγλας – Ψαράδων & Ανωνύμου 1 (περιοχή ξενοδοχείου «ΦΑΙΔΩΝ»), Φλώρινα

8

47 089 28 03 004/0/0

Τσιφλίκι Ο.Τ.268 τμήμα, συμβολή οδών Αγίου Γερμανού – Βίγλας (περιοχή ξενοδοχείου «ΦΑΙΔΩΝ»), Φλώρινα

9

47 089 28 04 003/0/0

Ο.Τ.234 τμήμα (επί της οδού Αγίου Γερμανού, περιοχή Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής), Φλώρινα

10

47 089 10 01 045/0/0

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 50, Φλώρινα

11

47 089 10 01 028/0/0

Οδός Προμηθέως 4, Φλώρινα

12

47 089 19 02 133/0/0

Οδός 7ης Νοεμβρίου, Φλώρινα

13

47 089 28 01 007/0/0

Οδός Κρυστάλλη 10, Φλώρινα

14

47 089 28 01 009/0/0

Οδός Κρυστάλλη 12, Φλώρινα

15

47 089 28 01 010/0/0

Τσιφλίκι Ο.Τ.259 τμήμα, οδός Κ. Κρυστάλλη, Φλώρινα

16

47 089 31 12 001/0/0

Τσιφλίκι Ο.Τ.256 τμήμα, οδός Κ. Κρυστάλλη, Φλώρινα

17

47 089 31 13 014/0/0

Τσιφλίκι Ο.Τ.256 τμήμα, οδός Αγίου Γερμανού, Φλώρινα

18

47 089 31 13 013/0/0

Τσιφλίκι Ο.Τ.257 τμήμα, οδός Αγίου Γερμανού, Φλώρινα

19

47 089 31 13 006/0/0

Τσιφλίκι Ο.Τ.257 τμήμα, οδός Αγίου Γερμανού, Φλώρινα

20

47 089 31 13 007/0/0

Τσιφλίκι Ο.Τ.257 τμήμα, οδός Αγίου Γερμανού, Φλώρινα

21

47 089 31 13 016/0/0

Οδός Β. Μούκα 14 (περιοχή πάρκου Κρυστάλλη), Φλώρινα

22

47 089 31 13 015/0/0

Οδός Β. Μούκα 16 (περιοχή πάρκου Κρυστάλλη), Φλώρινα

23

47 089 25 10 040/0/0

Οδός Οδ. Ανδρούτσου 11 (περιοχή Νοσοκομείου), Φλώρινα

24

47 089 10 01 046/0/0

Αγρ. 3097 (περιοχή 1ου Γυμνασίου), Φλώρινα

25

47 089 10 01 005/0/0

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 40 (συμβολή οδών Κ. Καραμανλή – Ανώνυμος), Φλώρινα

26

47 089 45 18 634/0/0

ΑΓΡ 1227 τμήμα (στο ύψος της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 40), Φλώρινα

27

47 089 45 18 628/0/0

ΑΓΡ 1227 τμήμα (στο ύψος της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 40), Φλώρινα

28

47 089 10 01 016/0/0

ΑΓΡ 1226 (στο ύψος της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 40), Φλώρινα

29

47 089 11 02 016/0/0

Οδός Νικολούδη 6, Φλώρινα

30

47 089 11 02 019/0/0

Οδός Καλλέργη 12, Φλώρινα

31

47 089 20 23 001/0/0

Τσιφλίκι Ο.Τ. 331Γ τμήμα (συμβολή οδών Ρωμανού του Μελωδού – Κύριλλου και Μεθόδιου), Φλώρινα

32

47 089 15 04 001/0/0

Οδός Σαρανταπόρου 37, Φλώρινα

33

47 089 25 09 003/0/0

Οδός Οδ. Ανδρούτσου 3 (συμβολή οδών Οδ. Ανδερούτσου – Αργυροκάστρου), Φλώρινα

34

47 089 08 02 002/2/0

Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 106 (συμβολή οδών Μεγ. Αλεξάνδρου – Αριστοτέλους), Φλώρινα

35

47 089 09 05 006/0/0

Οδός Φ.Παπαδά 8, Φλώρινα

36

47 089 09 05 015/0/0

Οδός Φ.Παπαδά 6, Φλώρινα

37

47 089 09 04 003/0/0

Οδός Φ.Παπαδά 1, Φλώρινα

38

47 089 08 11 033/0/0

Οδός Πρεσπών 14, Φλώρινα

39

47 089 05 05 018/0/0

Οδός Ηπείρου 9 (συμβολή οδών Ηπείρου – Γιαννιτσών), Φλώρινα

40

47 089 30 31 001/0/0

Τσιφλίκι Ο.Τ.318Α (συμβολή οδών Ευαγγελίστριας-Κ.Καβάφη), Φλώρινα

41

47 089 30 35 001/0/0

Τσιφλίκι Π.6 (οδός Ευαγγελίστριας), Φλώρινα

42

47 089 23 13 006/0/0

Οδός Καπετάν Καούδη 12, Φλώρινα

43

47 089 04 09 022/0/0

Λεωφ. Ολυμπιάδος 83 (περιοχή 5ου Δημ. Σχολείου), Φλώρινα

44

47 089 04 09 023/0/0

Λεωφ. Ολυμπιάδος 83Α (περιοχή 5ου Δημ. Σχολείου), Φλώρινα

45

47 089 10 01 047/0/0

Οδός Προμηθέως 1Α (περιοχή 1ου Γυμνασίου), Φλώρινα

46

47 089 06 02 008/0/0

Λεωφ. Γ. Αβέρωφ 103 , Φλώρινα

47

47 089 06 02 009/0/0

Οδός Βοσπόρου 1 (συμβολή Λεωφ. Γ. Αβέρωφ – οδός Βοσπόρου), Φλώρινα

Ο Δήμος Φλώρινας ζητά τη συνεργασία σας για διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας της δημοτικής περιοχής και του περιβάλλοντος γενικότερα. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.
Ταυτόχρονα ευχαριστεί τους ιδιοκτήτες που ανταποκρίθηκαν στις προηγούμενες ειδοποιήσεις και εκτέλεσαν εργασίες καθαρισμού των ιδιόκτητων οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων τους.

Σημείωση: Σε περίπτωση που ο νόμιμος ιδιοκτήτης οικοπέδου/ χωραφιού/ τεμαχίου γης αδυνατεί να χειριστεί το παρόν θέμα, τότε, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο άτομο, μπορεί να ενεργεί εκ μέρους του, νοουμένου ότι θα έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς για τον σκοπό αυτό.
Πληροφορίες / διευκρινήσεις παρέχονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας (τηλ. 2385044917) τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Ηλίας Μούλελης

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα