12.02.2014 – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1998

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1998

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Φλώρινας Νομού Φλώρινας

Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2119/1993 «Κύρωση Κώδικα Διατάξεων περί Μητρώων Αρρένων»

Ανακοινώνει ότι:

Οι γεννημένοι Άρρενες του έτους 1998, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Φλώρινας, και στα Μητρώα Αρρένων των πρώην Δήμων (Κάτω Κλεινών, Μελίτης Περάσματος και Φλώρινας) και Τοπικών Κοινοτήτων των πρώην Δήμων υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση για την κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα και να προσέλθουν στην υπηρεσία μας από τις 13/2/2014 έως τις 28/02/2014, που στεγάζεται επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 97, στο ισόγειο, από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ, έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.
Απαραίτητα στοιχεία για την συμπλήρωση του πίνακα είναι: η διεύθυνση κατοικίας, οι γραμματικές γνώσεις και το τηλέφωνο τους.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2385351059, 2385351051, 2385351021 & 2385351015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ε.Δ.
Με εντολή
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα