Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Δήμαρχος Φλώρινας Νομού Φλώρινας

Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2119/1993 «Κύρωση Κώδικα Διατάξεων περί Μητρώων Αρρένων»

Π ρ ο σ κ α λ ε ί

Όλους τους αρχηγούς οικογενειών που έχουν αγόρια που γεννήθηκαν το έτος 1997 και είναι γραμμένα στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας και στα Μητρώα Αρρένων των πρώην Δήμων (Κάτω Κλεινών, Μελίτης και Περάσματος καθώς και των Τοπικών Κοινοτήτων αυτών) ή είναι αδήλωτα, να υποβάλλουν μέχρι 30-3-2013 στο Δήμο (Γραφείο Δημοτολογίου) υπεύθυνη δήλωση με τα παρακάτω στοιχεία για τα αγόρια τους, προκειμένου να συνταχθούν οι Στρατολογικοί Πίνακες κλάσεως 2018.

Να δηλώνουν:

α) Το επάγγελμα του στρατευσίμου (δηλαδή του αγοριού).

β) Τις γραμματικές γνώσεις του (τελευταία τάξη από την οποία έχει προαχθεί).

γ) Τη διεύθυνση κατοικίας του (Πόλη ή Χωριό, οδός, αριθμός, Ταχ. Κώδικας, αριθμός τηλεφώνου και αστυνομικό τμήμα που υπάγεται η κατοικία του).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα