14.09.11- Ανακοίνωση του Δήμου Φλώρινας για ρύθμιση οφειλών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54, του Ν. 3979/2011 παρέχεται η
δυνατότητα να ρυθμίζονται και να εξοφλούνται κατόπιν αιτήσεων των
υπόχρεων, οι οφειλές προς τους Δήμους, εξαιρουμένων των προστίμων
αυθαίρετων κατασκευών. Οι οφειλές ρυθμίζονται και εξοφλούνται είτε
εφάπαξ με καταβολή της κύριας οφειλής, του 15% των προστίμων και του 15%
των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, είτε σε ισόποσες μηνιαίες
δόσεις με καταβολή της κύριας οφειλής του 30% των προστίμων και του 30%
των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
Με την 218/23-08-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας,
καθορίστηκε:
Α) Για οφειλές από 301,00 € – 1.000,00 €: 3 ισόποσες δόσεις
Για οφειλές από 1.001,00 € – 2.000,00 €: 6 ισόποσες δόσεις
Για οφειλές από 2.001,00 € – και άνω: 12 ισόποσες δόσεις και
Β) Κατώτερο ποσό 300,00 € για τις ισόποσες μηνιαίες δόσεις και μέχρι
δώδεκα ισόποσες δόσεις.
Ο νόμος καθορίζει την υπαγωγή στη ρύθμιση εντός τριών μηνών από την
ημέρα λήψης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ως εκ τούτου οι
οφειλέτες μπορούν να ρυθμίζουν τις οφειλές τους στο Δήμο Φλώρινας έως 22
Νοεμβρίου 2011.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Ταμειακή
Υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας στα τηλ: 2385044468 και 2385044287
Νέα Διεύθυνση 4ες Εργ. Κατοικίες Αγ. Μηνά.
Αρμόδιοι υπάλληλοι: Αδάμ Ευάγγελος του Παύλου και Νεοκαζιώτη Μαρία του
Ιωάννη.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα