ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Β ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ο Δήμος Φλώρινας με την 325/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την 71333/14837/28-11-2012 απόφαση του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ.Μακεδονίας, θα προχωρήσει στην χορήγηση Αδειών υπαιθρίου πλανοδίου και στάσιμου εμπορίου για το έτος 2013.

Οι άδειες που θα χορηγηθούν είναι

α) Αδειες πλανοδίου εμπορίου Τυπου Β’ 5 (πέντε ) για κινητές Καντίνες

β ) Αδειες στάσιμου εμπορίου 5 (πέντε ) για στάσιμες Καντίνες στα εξής σημεία:

 1. ΔΑΚ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 2. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 3. ΚΥΚΛΟΣ-Γ΄ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ
 4. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
 5. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

γ Άδειες στάσιμου εμπορίου 13 (δέκα τρείς ) για την πώληση λοιπών
προϊόντων (στάσιμοι μικροπωλητές) στα εξής σημεία

 1. ΚΥΚΛΟΣ –Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ προς Ι. ΑΡΤΗ
 2. ΚΥΚΛΟΣ – >> προς 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
 3. ΚΑΝΤΙΩΤΗ (ΚΥΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ)
 4. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ-ΓΩΝΙΑ ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ
 5. ΑΡΙΑΝΝΟΥ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ
 6. ΣΙΔΗΡ. ΣΤΑΘΜΟΥ & ΙΩΑΝ. ΑΡΤΗ (ΧΑΡΟΥΛΑ)
 7. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ & Ν. ΧΑΣΟΥ ( ΣΤΑΜΕΛΟΣ)
 8. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ & Π΄ΚΥΡΟΥ ( ΙΚΑ )
 9. ΝΙΚ. ΧΑΣΟΥ-ΦΑΝΑΡΙΑ ΓΩΝΙΑ(ΕΜΠΡΟΣ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΚΗΣ)
 10. ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ(ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ)
 11. ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΛΙΤΗΣ
 12. ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ
 13. ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ

Στις παραπάνω θέσεις θα εκθέτουν τα προϊόντα τους σε πάγκους που δε θα περνούν τα 3 μέτρα.
Οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρο 1 του Ν. 2323/1995 μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους έως τις 31/01/2013.
Πληροφορίες και έντυπα δίνονται από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου που στεγάζεται στη Δημοτική Ενότητα Κάτω Κλεινών Τομέα Εμπορίου ( αρμόδιοι υπάλληλοι Βογδάνη Αννα στο τηέφωνο 2385351410 και 2385351406 Παπάς Δημήτριος )

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα