18.04.2013 – Ανακοίνωση

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Ανακοινώνεται ότι ακυρώνονται οι από 27/02/2013 ανακοινώσεις που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου μας και αφορούν την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου με τίτλο:

  1. «Τεχνική Βοήθεια έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας» για τις πράξεις “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Κ” και “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΑΚΟΥΛΕΒΑ” σχετικά με το τμήμα του φυσικού αντικειμένου του έργου που αφορά τις Η/Μ εργασίες
  2. «Τεχνική Βοήθεια έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας» για τις πράξεις “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΕΥΗΣ” και “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΑΚΟΥΛΕΒΑ” σχετικά με το τμήμα του φυσικού αντικειμένου του έργου που αφορά τις οικοδομικές εργασίες.

Ο Δήμαρχος Φλώρινας

Ιωάννης Ζ. Βοσκόπουλος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα