24.01.2018 – Βεβαιώσεις δραστηριοποίησης του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017

logo-dimos100x100Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝ/ΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Αρίθ. Πρωτ. 1576
Φλώρινα 24-01-2018

Έχοντας υπόψη:
ΣΧΕΤ.: ΝΟΜΟΣ 4497/2017 Άρθρο 38 Εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωμένες αγορές.

Παρ.3. Στις αγορές του παρόντος άρθρου συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών. Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο δήμο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, προκειμένου να συμμετέχει στις αγορές των δήμων όλης της χώρας και στην αίτησή του επισυνάπτει: α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS, β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή, γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται, δ. φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση, ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση. Ο δήμος που εκδίδει την ανωτέρω βεβαίωση είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος. Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές.
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω σχετικά, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πωλητές οι οποίοι διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Φλώρινας, εφόσον επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις αγορές των Δήμων όλης της χώρας, του αναφερόμενου σχετικού άρθρου, να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να τους χορηγηθεί «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ».
Για περαιτέρω πληροφορίες καλείτε τηλεφωνικά στο τηλ 2385029646 κ. Νεοκαζιώτη Μαρία και κ. Γώγου Σοφία.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα