Εκταφές στο δημοτικό κοιμητήριο κοινότητας Πολυπλατάνου Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Γραφείο Κοιμητηρίων
Φλώρινα, 25 Απριλίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εκταφές στο δημοτικό κοιμητήριο κοινότητας Πολυπλατάνου Δήμου Φλώρινας

Το Γραφείο Κοιμητηρίων του Δήμου Φλώρινας, λαμβάνοντας υπόψη:

  1. την υπ’ αριθμό 01/22.11.2022 απόφαση του Προέδρου/Εκπροσώπου Κοινότητας Πολυπλατάνου
  2. την παρ. 5Α.6 του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Φλώρινας

καλεί

τους συγγενείς των θανόντων – που αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα – οι οποίοι είναι ενταφιασμένοι στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κοινότητας Πολυπλατάνου του Δήμου Φλώρινας, όπως προσέλθουν στο χώρο που στεγάζεται (5o χλμ. Επαρχ. οδού Φλώρινας – Πρώτης, κοιμητήριο “Αναστάσεως Του Κυρίου» Φλώρινας) ή να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Κοιμητηρίων (τηλ.:2385025790, 2385044917) ή τον Πρόεδρο/Εκπρόσωπο της Κοινότητας Πολυπλατάνου (κιν. 6983507653) μέχρι την 31η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη, προκειμένου να δηλώσουν τη βούληση τους ως προς τον προγραμματισμό εκταφής.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΦΗΣ

Ραπτοπούλου

Ευφροσύνη

23/01/1978

Νικολάου

Βασίλειος

03/01/1952

Νικολάου

Φανή

08/08/1969

Κοσμίδης

Γεώργιος

03/08/1948

Κοσμίδου

Ελισάβετ

07/1966

Ποζίδου

Παρασκευή

ΑΓΝΩΣΤΟ

Ξανθοπούλου

Ελένη

1965

Η υπηρεσία εξαντλεί κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίηση των συγγενών (γενική ανακοίνωση τοιχοκολλημένη στους χώρους του δημοτικού καταστήματος Πολυπλατάνου, τοποθέτηση σημειώματος σε κάποιο εμφανές σημείο επί του τάφου, δημοσίευση δελτίου τύπου στα τοπικά ΜΜΕ).
Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας και εφ’ όσον δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον εκ μέρους των συγγενών των θανόντων, θα κινηθεί διαδικασία αυτεπάγγελτης εκταφής, σε εφαρμογή του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 79/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, ΑΔΑ:ΨΘ5ΤΩΗΙ-ΘΡ8).

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα