26.01.2016 – Πρόσκληση κατάρτισης στρατολογικών πινάκων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν.2119/93 άρθρου 16 «Κώδικας διατάξεων περί μητρώων αρρένων»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους γονείς των αγοριών που έχουν γεννηθεί το έτος 2000 και είναι γραμμένα στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Φλώρινας και στα Μητρώα Αρρένων και των Δημοτικών ενοτήτων Κάτω Κλεινών, Μελίτης, Περάσματος και Φλώρινας, να προσέλθουν στο Δημαρχείο, Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου (ισόγειο) από 01/2/2016 έως 01/03/2016, που στεγάζεται στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 97, από Δευτέρα έως Παρασκευή, έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα για να δηλώσουν το επάγγελμά τους, τη διεύθυνση κατοικίας τους, τις γραμματικές τους γνώσεις, για να καταρτιστούν οι στρατολογικοί πίνακες.
Τηλ.Επικοινωνίας:
2385351059,2385351051, 2385351021 & 2385351015

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα