26.04.2013 – Γνωστοποίηση για μητρώα Αρρένων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Φλώρινας, γνωστοποιεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ΝΔ 2119/1993 «περί μητρώων αρρένων» ότι η αρμόδια επιτροπή κατάρτισε Μητρώο Αρρένων των αγοριών που γεννήθηκαν το έτος 2012 και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα (Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών) όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως 15:00 και από 30 Απριλίου 2013 μέχρι 31 Μαΐου 2013, για να λάβει γνώση και να υποβάλλει ένσταση σε περίπτωση αντίρρησης για την εγγραφή.
Διευκρινίζεται δε, ότι μετά την 30η Ιουνίου 2013 το Μητρώο Αρρένων του έτους 2012 γίνεται οριστικό και δεν επιδέχεται ενστάσεις.

Ο Δήμαρχος Φλώρινας

Ιωάννης Βοσκόπουλος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα