26.04.2021 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – Διερεύνηση τιμών στo πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών
Πρόσκλησης ΑΤ04
Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
(ορισμένη με την Α.Ο.Ε. 73/2021)
Email: epitropi_at04@cityoflorina.gr
Ταχ. Δ/νση : M. Αλεξάνδρου 97
Τ.Κ. : 53100 Φλώρινα
 


Φλώρινα, 26 Απριλίου 2021
Αριθμ. Πρωτ. : 9605

Προς:
Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

ΘΕΜΑ: Διερεύνηση τιμών στo πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Ο Δήμος Φλώρινας, ανταποκρινόμενος στη Πρόσκληση ΑΤ04, προτίθεται να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον» για διάφορες επιλέξιμες δράσεις του. Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»” διενεργεί έρευνα τιμών για τα κάτωθι:

Α. Υποέργο για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης, Δήμου Φλώρινας»:

B. Υποέργο δημοσιότητας για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, δράσεις ενημέρωσης, δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο Δήμο Φλώρινας για την Διαχείριση Απορριμμάτων». Το αντικείμενο του υποέργου της δημοσιότητας είναι η υλοποίηση των παρακάτω οριζόντιων δραστηριοτήτων που θα υποστηρίξουν τα κύρια Υποέργα της Πράξης:

Δραστηριότητα 1. «Στρατηγικός Σχεδιασμός Ιδέας και Concept Καμπάνιας και Παραγωγή Spots και Λοιπών Δημιουργικών για την Διαχείριση Απορριμμάτων του Δήμου Φλώρινας».

Δραστηριότητα 2. «Στρατηγική και Υλοποίηση Καμπάνιας Ενημέρωσης-Επικοινωνίας-Δημοσιότητας (Media Plan) Δήμου Φλώρινας». Συγκεκριμένα θα παραχθούν για την διαφημιστική καμπάνια του Δήμου Φλώρινας:
1. Σήμανση Απορριμματοφόρων οχημάτων.
2. Σακούλες Ανακύκλωσης.
3. Διαφήμιση ½ σελίδας σε Εφημερίδα.
4. Ανάρτηση διαφημιστικού Banner σε Διαδικτυακή Πύλη.
5. Μπλουζάκια T-shirt για Σχολεία.
6. Καπελάκια για Σχολεία.
7. Ένα Δίπτυχο ή Τετράπτυχο Έντυπο.
8. Ένα Poster.
9. Μία Ανοικτή Εκδήλωση προς του Δημότες, τους Φορείς και τα Σχολεία Τοπικής Κοινότητας Μελίτης.
10. Μία Ανοικτή Εκδήλωση προς του Δημότες, τους Φορείς και τα Σχολεία Τοπικής Κοινότητας Αμμοχωρίου.
11. Συνέντευξη τύπου (1) – Ημερίδα/Εκδήλωση προς τα ΜΜΕ και τους Φορείς με ομιλίες ειδικών στο θέμα της Ανακύκλωσης στην πόλη της Φλώρινας.

Δραστηριότητα 3. «Στατιστική Επεξεργασία και Αποτελέσματα απήχησης Καμπάνιας Ενημέρωσης-Επικοινωνίας Δημοσιότητας Δήμου Φλώρινας».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν τις οικονομικές τους προσφορές (ενδεικτικές μη δεσμευτικές) μέχρι και την 04/05/2021, ημέρα Τρίτη. Επιθυμητό είναι οι οικονομικές προσφορές να συνοδεύονται από συνοπτικά τεχνικά χαρακτηριστικά.

Η αποστολή των προτάσεων καθώς και οποιαδήποτε λήψη πληροφοριών και διευκρινήσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση:epitropi_at04@cityoflorina.gr

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
(σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 73/2021(ΑΔΑ: ΨΥ8ΤΩΗΙ-721)
απόφαση Ο.Ε. Δήμου Φλώρινας)

1. Ταταρίδου Ελένη

2. Αράπογλου Χαράλαμπος

3. Κωστόπουλος Λάζαρος

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

 

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα