26.06.2013 – Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης για τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέων τριών (3) κτηρίων

Κατόπιν του υπ’αριθμ. 1517/12/12-6-2013 εγγράφου του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, Γενική Διεύθυνση, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδομών, Τμήμα ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., αναρτούμε την από 4-6-13 αιτιολογική έκθεση για τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέων τριών (3) κτηρίων που βρίσκονται επί της Λ. Ελευθερίας (Μητροπολίτη Α. Καντιώτη) εντός του “Ιστορικού Τόπου” της Φλώρινας και για τον καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του Ν.4067/12.

  1. Aιτιολογική έκθεση Λ. Ελευθερίας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα