26.10.2015 – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φλώρινα, 26 – 10 – 2015
Αρ. πρωτοκόλλου: 24950

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3669/2008
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011
  3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4.11.2011 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  4. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  5. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.9.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  6. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμών των έργων: «Αναπλάσεις χώρου στο ποτάμι Παλαίστρας», «Αναπλάσεις χώρων στην Τ.Κ. Σιταριάς»,«Αναπλάσεις πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Μελίτης»,«Αναπλάσεις χώρων στην Τ.Κ. Ιτέας»

Γνωστοποιούμε ότι στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας, στον οικισμό Αγίου Αθανασίου, την Πέμπτη 29 / 10 / 2015 και ώρα 09:00 π.μ. θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις παραπάνω Επιτροπές.
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας.

Η Προϊσταμένη
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
α.α.

Τάνια Γραμματικού
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα