27.03.2013 – Ανακοίνωση για δημοτικούς βοσκότοπους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Φλώρινας ενημερώνει τους τοπικούς κτηνοτρόφους ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία διάθεσης των δημοτικών βοσκοτόπων με προθεσμία μέχρι τις 19-4-2013.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στα τηλέφωνα: 2385351433 και 2385351426.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα