28.04.2021 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Κύρωση Κώδικα Διατάξεων περί Μητρώων Αρρένων

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 23853- 51014 23853-51051,23853-51015,23853-51022
 


Φλώρινα, 29 Απριλίου 2021
Αριθμ. Πρωτ. : 9113

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Αντιδήμαρχος Φλώρινας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 17 το Ν.2119/93 «Κύρωση Κώδικα Διατάξεων περί Μητρώων Αρρένων» καλεί τους γονείς των αρρένων τέκνων που γεννήθηκαν το έτος Δύο Χιλιάδες Είκοσι (2020), να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το αρμόδιο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου του Δήμου μας στα τηλέφωνα 23853-51014, 23853-51051, 23853-51015 & 23853-51022, από την Τρίτη 11 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 31 Μαΐου κάθε εργάσιμη ημέρα από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. για να λάβουν γνώση των ονομαστικών καταλόγων που έχουν καταρτισθεί για τη σύνταξη του ετήσιου Μητρώου Αρρένων του έτους Δύο Χιλιάδες Είκοσι (2020) και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους.

Ο Αντιδήμαρχος
Νικόλαος Αθ. Δούμτσης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα