28.05.2012 – “Καθορισμός τρόπου χρήσης των προεκλογικών περίοδο”

«Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την
προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς
συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους»

Σ Χ Ε Τ : η 14473/11-4-2012 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σας καλούμε σε κοινή σύσκεψη την εικοστή όγδοη (28η) Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Μ. Αλεξάνδρου 97 προκειμένου να συζητηθεί ο καθορισμός του τρόπου χρήσης και η διάθεση – κατανομή των χώρων στα πολιτικά κόμματα και στους συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012.

Ο Δήμαρχος

Α/Α
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΠΕΛΤΣΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα