Δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Φλώρινας

Ο Δήμος Φλώρινας διοργανώνει Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του «Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Φλώρινας» (ΣΣΒΑΑ), ώστε να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι τοπικοί φορείς για τους στόχους και τη φιλοσοφία της νέας Στρατηγικής ΒΑΑ Φλώρινας και να ληφθούν υπόψη απόψεις, ιδέες και προτάσεις τους. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θα παρουσιασθούν συνοπτικά η αποτίμηση της πορείας υλοποίησης της ΣΣΒΑΑ 2014-2020, η λογική παρέμβασης της επικαιροποίησης της στρατηγικής και η πρόταση για τη νέα αρχιτεκτονική της.
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα, την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 18:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας.
Σύντομη παρουσίαση του σχεδίου μπορείτε να βρείτε εδώ.
Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής μπορείτε να συμπληρώσετε το ειδικό ερωτηματολόγιο διαβούλευσης που βρίσκεται εδώ.
Η παρουσία και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων στη διαβούλευση είναι ουσιαστική.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα